Informace o působnosti ČSÚ ve volbách, o způsobu zpracování výsledků voleb a další podrobnosti, naleznete je na adrese www.czso.cz  v odkaze "Volby".


Výsledky voleb a referend

Prezident republiky 2013              
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR   1996 1998 2002 2006 2010 2013    
Senát Parlamentu ČR 1996 1998 1999 2000 2002 2003 2004 Aktuální složení
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2016
Zastupitelstva krajů 2000 2004 2008 2012 2016      
Zastupitelstva obcí 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014  
Evropský parlament 2004 2009 2014        
Česká národní rada 1990 1992            
Sněmovna lidu Federálního shromáždění 1990 1992            
Sněmovna národů Federálního shromáždění 1990 1992            
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii