Úvod > Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018 > Upozornění na odchylky ve videopořadu

Upozornění na odchylky ve videopořadu


Vzhledem k tomu, že nedošlo k významným změnám legislativy ani systému zpracování výsledků hlasování v okrsku, bude pro školení zástupců okrskových volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 využíván instruktážní videopořad vyrobený f. Šimek a využitý již při předchozích volbách.

Je však nutné upozornit na některé skutečnosti:
  • datum a časové údaje se použijí vždy aktuální,
  • na tiskopisech pro zápis výsledků hlasování v okrsku je v současnosti číslo okrsku na 5 pozic místo původních 4,
  • na základě zákona č. 90/2017 Sb., došlo ke zrušení druhé věty § 43 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. a z toho důvodu předseda okrskové volební komise již nezasílá písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce volební strany ani nezávislého kandidáta, oproti informaci v instruktážním videopořadu.


Další informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci jednotlivých krajských pracovišť ČSÚ.

Zpět: Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018