Sdělení Českého statistického úřadu okrskovým volebním komisím

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2. - 3. června 2006

 

 

V souvislosti s veřejným prohlášením politických stran Česká pravice a Helax-Ostrava se baví o tom, že z voleb odstupují, se v některých sdělovacích prostředcích vyskytuje mnoho neurčitých a rozporuplných úvah o tom, zda se k hlasovacím lístkům pro tyto strany při sčítání hlasů v komisích má či nemá přihlížet.

 

ČSÚ jako volební orgán, jemuž je příslušným volebním zákonem svěřeno vypracování závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, upozorňuje okrskové volební komise, že taková prohlášení kandidujících subjektů sama o sobě neznamenají  automatickou neplatnost těchto hlasovacích lístků a neplatnost hlasů pro tyto strany.

 

ČSÚ žádá okrskové volební komise, aby při sčítání hlasů postupovaly striktně podle ustanovení § 40 a § 41 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pokyny ČSÚ pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb (kapitoly 5, 6 a 7 „Pokynů..“). Případy, kdy je hlasovací lístek a hlas pro stranu neplatný, jsou v těchto dokumentech zcela jednoznačně definovány.

 

Pokud tedy hlasovací lístky pro tyto strany vyhoví podmínkám pro uznání jejich platnosti a platnosti hlasu, okrskové volební komise platné hlasy pro tyto politické strany sečtou a uvedou v zápisech o průběhu a výsledku hlasování zcela standardním  způsobem.

 

Pouze Česká pravice stvrdila své prohlášení tím, že využila ustanovení volebního zákona a odvolala kandidaturu všech svých 14 kandidátů ve všech volebních krajích, kde kandiduje. Tím je zajištěno, že žádný její kandidát nebude zvolen, i kdyby postoupila do skrutinia.

 

Helax-Ostrava se baví takový krok neučinila, a pokud postoupí do skrutinia a získá mandáty, její kandidáti mohou být zvoleni.

 

 

Ing. Pavel Kuklík,

vedoucí samostatného oddělení zpracování výsledků voleb

 

V Praze dne 2. června 2006