Popisy číselníků pro volby do Evropského parlamentu

(data 2004 až 2014)

stav k: 20.02.2023

Číselník okresů, krajů a regionů

Jméno souboru: cnumnuts.xml

xsd: cnumnuts.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNUMNUTS

Jméno entity XML pro řádek: CNUMNUTS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NUMNUTS         Character     4          Numerický kód oblasti

2 NUTS                 Character     6          Kód oblast

3 NAZEVNUTS      Character     20        Název oblasti

4 KODCIS             Numeric       5          Kód číselníku v KLASU pro vazbu (97 – 101)

5 CHODNOTA       Character     15        Odpovídající položka z číselníku 97-101

 

 

Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty

Jméno souboru: cns.xml

xsd: cns.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNS

Jméno entity XML pro řádek: CNS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NSTRANA          Numeric       4          Kód navrhující strany

2 NAZEV_STRN    Character     50        Název strany 50 znaků

3 ZKRATKAN30    Character     30        Název strany 30 znaků

4 ZKRATKAN8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 

Číselník politické příslušnosti kandidátů

Jméno souboru: cpp.xml

xsd: cpp.xsd

 

Jméno entity pro XML: CPP

Jméno entity XML pro řádek: CPP_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PSTRANA          Numeric       4          Kód politické příslušnosti

2 NAZEV_STRP    Character     50        Název politické příslušnosti 50 znaků

3 ZKRATKAP30    Character     30        Název politické příslušnosti 30 znaků

4 ZKRATKAP8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 


Číselník volebních stran

Jméno souboru: cvs.xml

xsd: cvs.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS

Jméno entity XML pro řádek: CVS_ROW

 

Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí, jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty), které se vyskytly ve všech volbách od roku 1998. Umožňuje tak časové srovnání mezi různými typy voleb konanými v různých letech.

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany

2 NAZEVCELK             Character         120      Název strany 120 znaků

3 NAZEV_STRV           Character         50        Název volební strany 50 znaků

4 ZKRATKAV30            Character         30        Zkrácený název 30 znaků

5 ZKRATKAV8              Character         15        Zkratka názvu 15 znaků

6 POCSTR_SLO           Numeric           2          Počet polit. subjektů ve složení volební strany

7 SLOZENI                   Character         60        Složení volební strany (kódy VSTRANA pro

                                                                       TYPVS=S)

8 ZKRATKA_OF           Character         50        Oficiální zkratka názvu volební strany

9 TYPVS                      Character          1          Typ volební strany (S=politická strana, hnutí, K=koalice,

N=samostatný nezávislý kandidát, M = sdružení nezávislých

kandidátů, D=sdružení nezávislých kandidátů a politických stran, hnutí)

 

Normalizovaný tvar položky SLOZENI – vazba na číselník CNS

Jméno souboru: cvs_slozeni.xml

xsd: cvs_slozeni.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS_SLOZENI

Jméno entity XML pro řádek: CVS_SLOZENI ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Vylosované číslo strany

2 NSTRANA                 Numeric           4          Interní kódy stran (NSTRANA), ze kterých se strana skládá

Číselník zemí

Obsahuje seznam zemí EU (aktuálně stále obsahuje i Spojené království Velké Británie a Severního Irska).

 

Jméno souboru: czemeu.xml

xsd: czemeu.xsd

 

Jméno entity pro XML: CZEMEU

Jméno entity XML pro řádek: CZEMEU_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                 Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ZKRATKA2                Charakter         2          Zkratka země - 2 znaky

2 KODZEME                Character         3          Numerický kód země

3 NAZZEMECZ             Character         70        Název země - česky

4 NAZZEMEEN            Character         70        Název země - anglicky

5 NAZZKRCZ               Character         23        Zkrácený název země - česky

6 NAZZKREN               Character         23        Zkrácený název země - anglicky

7 ZKRATKA3                Charakter         3          Zkratka země - 3 znaky


Číselník obcí, městských částí, městských obvodů a volebních okrsků

Jméno souboru: epcoco.xml

xsd: epcoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: EP_COCO

Jméno entity XML pro řádek: EP_COCO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRAJ                        Numeric           4          Kód kraje dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

2 OKRES                     Numeric           4          Kód okresu dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

3 CPOU                       Numeric           3          Kód přebíracího místa dle CISPM, kam OBEC patří

4 OBEC                       Numeric            6          Kód obce, MČ, MO, kde se volí

                                                                       (dle identifikace okrsku v RUIAN)

5 NAZEVOBCE            Character          40        Název obce, MČ, MO

6 ORP                         Numeric           4          Kód obce s rozšířenou působností, kam spadá OBEC

7 MINOKRSEK1           Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

8 MAXOKRSEK1          Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

9 OBEC_PREZ             Numeric           6          Kód obce, MČ, MO – pro prezentaci (odkaz na číselník obcí)

 

Upozornění: Volební okrsky jsou shodné pro souběžně konané volby, ale nemusí být stejné pro volby konané v jiných termínech.