Volby do Evropského parlamentu – data za okrsky

(data 2004 až 2014)

stav k: 20.02.2023

 

Jméno souboru: ept2.xml    

xsd: ept2.xsd

 

Věta T2 (tiskopis T/2)

            KRAJ                          NUMBER (4),

            OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            VOL_SEZNAM           NUMBER (5),

            VYD_OBALKY           NUMBER (4),

            ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

            PL_HL_CELK             NUMBER (4),

 

Věta T2p (Příloha č. 1 k tiskopisu T/2)

            KRAJ                          NUMBER (4),

OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            ESTRANA                  NUMBER (2),

            POC_HLASU             NUMBER (4),

            HLASY_01                 NUMBER (4),

            HLASY_02                 NUMBER (4),

            HLASY_03                 NUMBER (4),

            HLASY_04                 NUMBER (4),

            HLASY_05                 NUMBER (4),

            HLASY_06                 NUMBER (4),

            HLASY_07                 NUMBER (4),

            HLASY_08                 NUMBER (4),

            HLASY_09                 NUMBER (4),

            HLASY_10                 NUMBER (4),

            HLASY_11                 NUMBER (4),

            HLASY_12                 NUMBER (4),

            HLASY_13                 NUMBER (4),

            HLASY_14                 NUMBER (4),

            HLASY_15                 NUMBER (4),

            HLASY_16                 NUMBER (4),

            HLASY_17                 NUMBER (4),

            HLASY_18                 NUMBER (4),

            HLASY_19                 NUMBER (4),

            HLASY_20                 NUMBER (4),

            HLASY_21                 NUMBER (4),

            HLASY_22                 NUMBER (4),

            HLASY_23                 NUMBER (4),

            HLASY_24                 NUMBER (4),

            HLASY_25                 NUMBER (4),

            HLASY_26                 NUMBER (4),

            HLASY_27                 NUMBER (4),

            HLASY_28                 NUMBER (4),

            HLASY_29                 NUMBER (4),

            HLASY_30                 NUMBER (4),

            HLASY_31                 NUMBER (4),

            HLASY_32                 NUMBER (4),

 

Popis společné části struktury vět

Věta T2 obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/2 ze zápisu komise

 

KRAJ                         kód kraje podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OKRES                      kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OBEC                         kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK                    číslo volebního okrsku

 

KC_1                         kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 * OBEC)

 

OBEC                         kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK                    číslo volebního okrsku

 

 

Popis ke struktuře věty T2

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/2 zápisu komise

 

VOL_SEZNAM          počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem

 

VYD_OBALKY          počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL          počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK            počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

 

Popis ke struktuře věty T2p

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/2 zápisu komise

 

ESTRANA                 číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

 

POC_HLASU             počet platných hlasů pro tuto stranu

 

KC_2                          kontrolní číslo 2 = ESTRANA + POC_HLASU

 

HLASY_xx                 (xx=01 .. 32, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku), počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (ESTRANA)

 

Poznámka: pro každé volby do Evropského parlamentu je stanoven maximální počet kandidátů v závislosti na poštu volených poslanců

·         rok 2004: 32 kandidátů

·         rok 2009: 29 kandidátů

·         rok 2014: 28 kandidátů