Popis registru pro volby do Evropského parlamentu

(data 2004 až 2014)

stav k: 20.02.2023

 

Registr kandidátů

 

Jméno souboru: eprk.xml

xsd: eprk.xsd

 

Jméno entity pro XML: EP_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: EP_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                 Width    Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ESTRANA                  Numeric           4          Vylosované číslo strany

2 PORCISLO                Numeric           2          Pořadí na KL (hlasovacím lístku)

3 JMENO                     Character         40        Jméno, příp. i další jména

4 PRIJMENI                  Character         40        Příjmení

5 TITULPRED               Character         25        Tituly před jménem

6 TITULZA                    Character         25        Tituly za příjmením

7 VEK                           Numeric           3          Věk

8 STATOBCAN             Character         8          Státní občanství (2 znaky zkratky názvu dle

číselníku zemí CZEMEU odděleny čárkou bez mezer)

9 POVOLANI                Character         50        Povolání

10 BYDLISTEN             Character         40        Název místa trvalého pobytu

11 BYDLISTEK             Numeric           6          Kód obce-bydliště

12 PSTRANA                Numeric           4          Kód politické příslušnosti

13 NSTRANA               Numeric           4          Kód navrhující strany

14 PLATNOST             Character          1          Platnost (A=platný, N=neplatný)

(původně 0=platný, 1=neplatný)

15 POCHLASU             Numeric           7          Počet přednostních hlasů

16 POCPROC             Numeric           6,2        Procento přednostních hlasů

17 MANDAT                 Character          1          A=zvolen, N=nezvolen

(původně 1=zvolen, 0=nezvolen)

18 PORADIMAND         Numeric           2          Pořadí přidělení mandátu

(01–21, 00=strana nezískala žádný mandát)

19 PORADINAHR         Numeric           2          Pořadí náhradníka

(01-27, 00=strana nezískala žádný mandát)

 

 

 

 


Registr kandidátních listin

Jméno souboru: eprkl.xml

xsd: eprkl.xsd

 

Jméno entity pro XML: EP_RKL

Jméno entity XML pro řádek: EP_RKL_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                 Width    Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ESTRANA                 Numeric           4          Vylosované číslo strany

2 VSTRANA                 Numeric           4          Interní kód strany ČSÚ

3 NAZEVCELK             Character         120       Název strany 120 zn.

4 NAZEV_STRE           Character         50        Název strany 50 zn.

5 ZKRATKAE30            Character         30        Název strany 30 zn.

6 ZKRATKAE8             Character         15        Zkratka názvu 15 zn.

7 POCSTRVKO            Numeric           2          Počet stran v koalici (1=samostatná strana)

8 SLOZENI                   Character         60        Interní kódy stran, ze kterých se kandidátní listina

skládá

9 STAVREG                 Character         1          Stav registrace kandidátní listiny (strany)

(0=zaregistrovaná, 1=odmítnutá)

10 PLAT_STR               Character          1          Stav platnosti strany (samostatné nebo v koalici)

A=platná (vč. všech stran v koalici),

N=strany s kódy uvedenými v položce               SLOZNEPLAT byly zrušeny nebo jejich činnost pozastavena

(původní položka PLATNOST, 0=platná,1=neplatná)

11 SLOZNEPLAT         Character         40        Interní kódy stran zrušených nebo s pozastavenou

činností (položka PLAT_STR=N)

12 POCMANDCR          Numeric            2         Počet stranou získaných mandátů

13 NAZEVPLNY           Character          2000     Plný název strany

 

 

Poznámka: Hodnoty v položkách SLOZENI a SLOZNEPLAT jsou odděleny čárkou bez mezer (formát 9999,9999,9999 – pro nové položky bez vedoucích nul).

 

Normalizovaný tvar položky SLOZENI a SLOZNEPLAT – vazba na číselník CNS

Jméno souboru: eprkl_slozeni.xml

xsd: eprkl_slozeni.xsd

 

Jméno entity pro XML: EP_RKL_SLOZENI

Jméno entity XML pro řádek: EP_RKL_SLOZENI_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ESTRANA                 Numeric           4          Vylosované číslo strany

2 TYPSLOZENI             Character         1          Typ vazby - P: platné strany (pro SLOZENI),

N: neplatné strany (pro SLOZNEPLAT)

3 NSTRANA                 Numeric           4          Interní kódy stran (NSTRANA), ze kterých se

kandidátní listina skládá