Volby do Evropského parlamentu – XML

4. 4. 2019 – verze 1.0

 

Základní informace

 

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 600 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

Pro volby do Evropského parlamentu volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Z uvedeného důvodu nelze tedy ani zveřejňovat průběžně výsledky hlasování a Český statistický úřad uveřejní na svém výsledkovém webu www.volby.cz až celkové výsledky, včetně rozdělení mandátů stranám.

 

K XML souborům se lze dostat jen přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data). Server pro média není pro volby do Evropského parlamentu zřizován.

 

Pro volby do Evropského parlamentu jsou k dispozici 3 typy XML souborů:

  1. Celkové výsledky za ČR a kraje
  2. Výsledky za okresy a obce
  3. Informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty

 

Podrobnější údaje o stranách (kandidátních listinách) a kandidátech je možné získat z registrů, které jsou

zveřejňované jako XML, CSV a Excel soubory na www.volby.cz v sekci otevřená data.

Poznámka: Proti roku 2014 došlo ke změně v XML struktuře:

·      datum a čas generování XML je uveden jako typ dateTime – promítnuto i do všech dosud konaných voleb

·      výsledky za obce jsou označeny typem obce (viz dále)

 

 

Technická poznámka: Server www.volby.cz podporuje HTTP kompresi. Pro větší soubory dat doporučujeme kompresi využít – dojde k úspoře vytížení linky.

 

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz

 


 

1.     Celkové výsledky za ČR a kraje

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany v součtu za jednotlivé kraje i za celou ČR. Součástí XML je i počet zvolených poslanců za jednotlivé strany, včetně jejich jmenného seznamu.

 

Doba aktualizace: 600 sekund (obsah se nemění)

url: https://www.volby.cz/pls/ep2019/vysledky

xsd: ep_vysledky.xsd

 


2.     Výsledky za okresy a obce

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za danou územní úroveň (okres, obec). Informace je předávána za zadaný kód okresu (parametr nuts – součást url adresy). Ve výsledném XML jsou uvedeny vždy všechny obce zadaného okresu. Pro stažení informace o všech obcích v ČR je nutné stáhnout XML za všechny okresy ČR. Celkem se může jednat až o 10 MB dat.

 

Pro dekódování seznamu obcí a jejich územním zařazení se doporučuje využít číselník EPCOCO, které je zveřejňován na webu spolu s XML soubory. Pro Prahu, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec a Opavu jsou uvedeny informace i za úroveň městských částí nebo obvodů. Je tedy možné prezentovat výsledky jak za celou obec, tak i za jednotlivé její části (pokud je obec takto členěna).

 

Pro usnadnění orientace v datech je v rámci elementu OBEC přidán atribut TYP_OBEC:

 

Doba aktualizace: 600 sekund (obsah se nemění)

url: http://www.volby.cz/pls/ep2019/vysledky_okres?nuts=CZXXXX

parametr: nuts=CZXXXX, kde CZXXXX je kód okresu dle číselníku NUTS

 

xsd: ep_vysledky_okres.xsd

 


3.     Informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty

XML soubor obsahuje informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty. Kandidáti i strany jsou uvedeny v XML pouze kódem. Pro dekódování konkrétních kandidátů a stran se doporučuje využít registry, které jsou zveřejňovány na webu spolu s XML soubory.

 

Doba aktualizace: 600 sekund (obsah se nemění)

url: http://www.volby.cz/pls/ep2019/vysledky_kandid