Volby do Evropského parlamentu – data za okrsky

stav k: 04.04.2019

 

Jméno souboru: ept2.xml    

xsd: ept2.xsd

 

Věta T2 (tiskopis T/2)

            TYP_FORM               NUMBER (1),

            OPRAVA                    NUMBER (1),

            CHYBA                       NUMBER (1),

            OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            KC_1                           NUMBER (1),

            VOL_SEZNAM           NUMBER (5),

            VYD_OBALKY           NUMBER (4),

            ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

            PL_HL_CELK             NUMBER (4),

            KC_2                           NUMBER (5),

            ZAKRSTRANA           VARCHAR2 (60)

 

Věta T2p (Příloha č. 1 k tiskopisu T/2)

TYP_FORM               NUMBER (1),

            OPRAVA                    NUMBER (1),

            CHYBA                       NUMBER (1),

            OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            KC_1                           NUMBER (1),

            ESTRANA                  NUMBER (2),

            POC_HLASU             NUMBER (4),

            KC_2                           NUMBER (4),

            HLASY_01                 NUMBER (4),

            HLASY_02                 NUMBER (4),

            HLASY_03                 NUMBER (4),

            HLASY_04                 NUMBER (4),

            HLASY_05                 NUMBER (4),

            HLASY_06                 NUMBER (4),

            HLASY_07                 NUMBER (4),

            HLASY_08                 NUMBER (4),

            HLASY_09                 NUMBER (4),

            HLASY_10                 NUMBER (4),

            HLASY_11                 NUMBER (4),

            HLASY_12                 NUMBER (4),

            HLASY_13                 NUMBER (4),

            HLASY_14                 NUMBER (4),

            HLASY_15                 NUMBER (4),

            HLASY_16                 NUMBER (4),

            HLASY_17                 NUMBER (4),

            HLASY_18                 NUMBER (4),

            HLASY_19                 NUMBER (4),

            HLASY_20                 NUMBER (4),

            HLASY_21                 NUMBER (4),

            HLASY_22                 NUMBER (4),

            HLASY_23                 NUMBER (4),

            HLASY_24                 NUMBER (4),

            HLASY_25                 NUMBER (4),

            HLASY_26                 NUMBER (4),

            HLASY_27                 NUMBER (4),

            HLASY_28                 NUMBER (4),

            KC_3                           NUMBER (8),

            KC_4                           NUMBER (8),

            POSL_KAND             NUMBER (2),

            KC_SUM                    NUMBER (9)

 

Popis společné části struktury vět

Věta T2 obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/2 ze zápisu komise

 

TYP_FORM               udává obsah dat ve větě, nabývá následujících hodnot

                                    1 - věta obsahuje data z tiskopisu T/2 (T2)

                                    2 - věta obsahuje data z přílohy č. 1 k tiskopisu T/2 (T2p)

 

OPRAVA                    nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že zápis přinesený komisí nebyl dodatečně opravován. Hodnota 1 znamená, že v zápise komise byly zjištěny chyby a zápis byl dodatečně opraven na přebíracím místě. Tato položka je nastavována příkazem zpracovatele na pořizovacím PC (zaškrtnutí příslušného políčka) při pořizování nebo opravě dat za volební okrsek. Pokud byl opravován tiskopis T/2 nastavuje se u věty T2. Byla-li opravována příloha č. 1 k tiskopisu T/2, nastavuje se pro příslušnou větu T2p.

Z okrskového programu OPRAVA=0 u všech vět.

 

CHYBA                      nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená z pohledu kontrol bezchybnou větu. Hodnota 1 znamená větu obsahující některou z chyb

 

OKRES                      kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OBEC                         kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK                    číslo volebního okrsku

 

KC_1                         kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 * OBEC)

 

OBEC                         kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK                    číslo volebního okrsku

 

 

Popis ke struktuře věty T2

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/2 zápisu komise

 

VOL_SEZNAM          počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem

 

VYD_OBALKY          počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL          počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK            počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

KC_2                          kontrolní číslo 2 = VOL_SEZNAM + VYD_OBALKY + ODEVZ_OBAL + PL_HL_CELK

 

ZAKRSTRANA         jednotlivé znaky nabývají hodnot 0 nebo 1, 1 pro stranu zakroužkovanou na tiskopisu T/2 jako stranu, které byl odevzdán alespoň jeden platný hlas. Na i-té pozici je informace o straně s vylosovaným číslem i (i = 1 .. 60).

 

Popis ke struktuře věty T2p

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/2 zápisu komise

 

ESTRANA                 číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

 

POC_HLASU             počet platných hlasů pro tuto stranu

 

KC_2                          kontrolní číslo 2 = ESTRANA + POC_HLASU

 

HLASY_xx                 (xx=01 .. 28, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku), počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (ESTRANA)

 

KC_3                          kontrolní číslo 3 = ∑ (xx=01..28) (xx * HLASY_xx)

 

KC_4                          kontrolní číslo 4 = KC_2 + KC_3

 

POSL_KAND             poslední číslo kandidáta strany, který získal přednostní hlasy

 

KC_SUM                    kontrolní číslo = TYP_FORM + OPRAVA + CHYBA + OKRES + OBEC + OKRSEK + KC_1 + KC_2 + KC_3 + KC_4 + POSL_KAND