Volby do Evropského parlamentu – XML

17. 4. 2024 – verze 1.0

 

Základní informace

 

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 60 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

Pro volby do Evropského parlamentu volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Z uvedeného důvodu nelze tedy ani zveřejňovat průběžně výsledky hlasování a Český statistický úřad uveřejní na svém výsledkovém webu www.volby.cz až celkové výsledky, včetně rozdělení mandátů stranám.

 

K XML souborům se lze dostat jen přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data). Server pro média není pro volby do Evropského parlamentu zřizován.

 

Pro volby do Evropského parlamentu jsou k dispozici 3 typy XML souborů:

  1. Celkové výsledky za ČR a kraje
  2. Výsledky za okresy a obce
  3. Informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty
  4. Výsledky za kraje a krajská města
  5. Výsledky za volební okrsky (dávky dat)

 

Podrobnější údaje o stranách (kandidátních listinách) a kandidátech je možné získat z registrů, které jsou

zveřejňované jako XML, CSV, JSON a Excel soubory na www.volby.cz v sekci otevřená data.

Poznámka: Proti roku 2019 došlo ke změně v XML struktuře:

·         doplnění XML „výsledky za kraje a krajská města“ a „výsledky za volební okrsky“

 

 

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz

 


 

1.     Celkové výsledky za ČR a kraje

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany v součtu za jednotlivé kraje i za celou ČR. Součástí XML je i počet zvolených poslanců za jednotlivé strany, včetně jejich jmenného seznamu.

 

Doba aktualizace: obsah se nemění

url: https://www.volby.cz/pls/ep2024/vysledky

xsd: ep_vysledky.xsd

 


2.     Výsledky za okresy a obce

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za danou územní úroveň (okres, obec). Informace je předávána za zadaný kód okresu (parametr nuts – součást url adresy). Ve výsledném XML jsou uvedeny vždy všechny obce zadaného okresu. Pro stažení informace o všech obcích v ČR je nutné stáhnout XML za všechny okresy ČR. Celkem se může jednat až o 10 MB dat.

 

Pro dekódování seznamu obcí a jejich územním zařazení se doporučuje využít číselník EPCOCO, které je zveřejňován na webu spolu s XML soubory. Pro Prahu, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec a Opavu jsou uvedeny informace i za úroveň městských částí nebo obvodů. Je tedy možné prezentovat výsledky jak za celou obec, tak i za jednotlivé její části (pokud je obec takto členěna).

 

Pro usnadnění orientace v datech je v rámci elementu OBEC přidán atribut TYP_OBEC:

 

Doba aktualizace: obsah se nemění

url: https://www.volby.cz/pls/ep2024/vysledky_okres?nuts=CZXXXX

parametr: nuts=CZXXXX, kde CZXXXX je kód okresu dle číselníku NUTS

 

xsd: ep_vysledky_okres.xsd

 


3.     Informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty

XML soubor obsahuje informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty. Kandidáti i strany jsou uvedeny v XML pouze kódem. Pro dekódování konkrétních kandidátů a stran se doporučuje využít registry, které jsou zveřejňovány na webu spolu s XML soubory.

 

Doba aktualizace: obsah se nemění

url: https://www.volby.cz/pls/ep2024/vysledky_kandid

xsd: ep_vysledky_kandid.xsd

 


 

4.     Výsledky za kraje a krajská města

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za kraj a jemu odpovídající krajské město (kromě Středočeského kraje). Krajská města jsou uvedena nasčítaná, tzn. bez rozlišení na případné městské části a obvody.

 

Doba aktualizace: obsah se nemění

url: https://www.volby.cz/pls/ep2024/vysledky_krajmesta

xsd: ep_vysledky_krajmesta.xsd

 


 

5.     Výsledky za okrsky

XML soubor obsahuje za jednotlivé volební okrsky informaci o počtech voličů a hlasů a také počet hlasů pro jednotlivé strany (kandidátní listiny). Na rozdíl od ostatních XML dat, se nejedná o stavový soubor, který by vracel vždy kompletní přehled za všechny dosud zpracované okrsky. Ke stažení budou přírůstková data za nově zpracované okrsky od poslední dávky – předpokládaný interval dávek je 5 minut. Pro volby do Evropského parlamentu se nezobrazují průběžně zpracovaná data, dávky tak budou zpřístupněny najednou spolu s konečnými výsledky.

 

Celkovou velikost přenášených XML dat (za všechny dávky) odhadujeme na cca 18 MB.

 

Doba aktualizace: obsah se nemění

url: https://www.volby.cz/pls/ep2024/vysledky_okrsky?davka=číslo

 

Poznámky:

·         identifikace okrsku: CIS_OBEC, CIS_OKRSEK

·         pokud není parametr davka zadán, vrátí se poslední dávka, která je k dispozici

·         starší dávky s okrsky lze stahovat po celou dobu zpracování

·         pokud nebude v daném pětiminutovém intervalu zpracován žádný okrsek, nebude se dávka vytvářet

·         je potřeba počítat s tím, že data za okrsek mohou být zaslána opakovaně a mohu tak být odlišná (lze rozlišit přes vyšší číslo PORADI_ZPRAC)

o    dávky je tak potřeba zpracovávat v pořadí, ve kterém vznikly

·         na začátku a konci zpracování může dávka obsahovat jen jednotky okrsků

 

Kódy chyb:

10:       číslo dávky neexistuje – není ještě vytvořena

9999:    jiná chyba

 

xsd: ep_vysledky_okrsky.xsd