Volby do zastupitelstev obcí - data za okrsky

stav k: 09.02.2023

 

Jméno souboru: kvt3.xml     

xsd: kvt3.xsd

 

Věta T3 (tiskopis T/3)

DATUMVOLEB         NUMBER (8),

ID_OKRSKY              NUMBER,

KRAJ                          NUMBER (4),

TYP_FORM               NUMBER (1),

OPRAVA                    NUMBER (1),

CHYBA                       NUMBER (1),

OKRES                       NUMBER (4),

OBEC                         NUMBER (6),

OKRSEK                    NUMBER (5),

KC_1                          NUMBER (1),

TYPZASTUP              NUMBER (1),

COBVODU                 NUMBER (2),

VOL_SEZNAM          NUMBER (5),

VYD_OBALKY           NUMBER (4),

ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

PL_HL_CELK             NUMBER (6),

POCET_VS                NUMBER (3),

POC_VS_HL              NUMBER (3),

KC_2                          NUMBER (6),

KODZASTUP             NUMBER (6)

 

Jméno souboru: kvhl.xml     

xsd: kvhl.xsd

 

Věta HL (příloha k tiskopisu T/3 - hlasovací lístek)

DATUMVOLEB         NUMBER (8),

ID_OKRSKY              NUMBER,

KRAJ                          NUMBER (4),

TYP_FORM               NUMBER (1),

OPRAVA                    NUMBER (1),

CHYBA                       NUMBER (1),

OKRES                       NUMBER (4),

OBEC                         NUMBER (6),

OKRSEK                    NUMBER (5),

KC_1                          NUMBER (1),

TYPZASTUP              NUMBER (1),

POR_STR_HL           NUMBER (3),

POC_HLASU             NUMBER (6),

HLASY_01                 NUMBER (4),

HLASY_02                 NUMBER (4),

HLASY_03                 NUMBER (4),

HLASY_04                 NUMBER (4),

HLASY_05                 NUMBER (4),

HLASY_06                 NUMBER (4),

HLASY_07                 NUMBER (4),

HLASY_08                 NUMBER (4),

HLASY_09                 NUMBER (4),

HLASY_10                 NUMBER (4),

HLASY_11                 NUMBER (4),

HLASY_12                 NUMBER (4),

HLASY_13                 NUMBER (4),

HLASY_14                 NUMBER (4),

HLASY_15                 NUMBER (4),

HLASY_16                 NUMBER (4),

HLASY_17                 NUMBER (4),

HLASY_18                 NUMBER (4),

HLASY_19                 NUMBER (4),

HLASY_20                 NUMBER (4),

HLASY_21                 NUMBER (4),

HLASY_22                 NUMBER (4),

HLASY_23                 NUMBER (4),

HLASY_24                 NUMBER (4),

HLASY_25                 NUMBER (4),

HLASY_26                 NUMBER (4),

HLASY_27                 NUMBER (4),

HLASY_28                 NUMBER (4),

HLASY_29                 NUMBER (4),

HLASY_30                 NUMBER (4),

HLASY_31                 NUMBER (4),

HLASY_32                 NUMBER (4),

HLASY_33                 NUMBER (4),

HLASY_34                 NUMBER (4),

HLASY_35                 NUMBER (4),

HLASY_36                 NUMBER (4),

HLASY_37                 NUMBER (4),

HLASY_38                 NUMBER (4),

HLASY_39                 NUMBER (4),

HLASY_40                 NUMBER (4),

HLASY_41                 NUMBER (4),

HLASY_42                 NUMBER (4),

HLASY_43                 NUMBER (4),

HLASY_44                 NUMBER (4),

HLASY_45                 NUMBER (4),

HLASY_46                 NUMBER (4),

HLASY_47                 NUMBER (4),

HLASY_48                 NUMBER (4),

HLASY_49                 NUMBER (4),

HLASY_50                 NUMBER (4),

HLASY_51                 NUMBER (4),

HLASY_52                 NUMBER (4),

HLASY_53                 NUMBER (4),

HLASY_54                 NUMBER (4),

HLASY_55                 NUMBER (4),

HLASY_56                 NUMBER (4),

HLASY_57                 NUMBER (4),

HLASY_58                 NUMBER (4),

HLASY_59                 NUMBER (4),

HLASY_60                 NUMBER (4),

HLASY_61                 NUMBER (4),

HLASY_62                 NUMBER (4),

HLASY_63                 NUMBER (4),

HLASY_64                 NUMBER (4),

HLASY_65                 NUMBER (4),

HLASY_66                 NUMBER (4),

HLASY_67                 NUMBER (4),

HLASY_68                 NUMBER (4),

HLASY_69                 NUMBER (4),

HLASY_70                 NUMBER (4),

KC_2                          NUMBER (5),

POSL_KAND             NUMBER (2),

KC_SUM                    NUMBER (7)

 

 

 

Popis společné části struktury vět

DATUMVOLEB         datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

 

ID_OKRSKY odkaz na identifikaci okrsku (FK)

 

KRAJ             kód kraje podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OKRES          kód okresu podle NUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OBEC             kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK        číslo volebního okrsku

 

TYPZASTUP typ voleného zastupitelstva dle číselníku typu zastupitelstva (KVTYPZAST)

 

 

Popis ke struktuře věty T3

věta obsahující údaje odpovídající první straně tiskopisu T/3 zápisu komise (kromě COBVODU - údaj na hlasovacím lístku)

 

COBVODU                číslo volebního obvodu

 

VOL_SEZNAM          celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku

 

VYD_OBALKY          počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL          počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK            počet platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany)

 

POCET_VS                počet volebních stran ve volebním okrsku (dle hlasovacího lístku)

 

POC_VS_HL              počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden platný hlas

 

KODZASTUP            kód voleného zastupitelstva obce

(OBEC+TYPZASTUP = KODZASTUP dle KVRZCOCO)

 


 

Popis ke struktuře věty HL

věta obsahující údaje hlasovacího lístku a druhé strany tiskopisu T/3 zápisu komise

 

POR_STR_HL           pořadí strany na hlasovacím lístku

 

POC_HLASU             počet hlasů pro tuto stranu

 

HLASY_xx                 (xx=01..70, xx je pořadí kandidáta na hlasovacím lístku), počet platných hlasů pro kandidáta strany (POR_STR_HL)

 

Historie změn:

14.02.2023        doplnění data voleb a kódu kraje – export za všechny konané volby do zastupitelstev obcí (od roku podzimu 2022 do jara 2026); odstranění nadbytečných pomocných položek (kontrolní čísla, příznak opravy, chyby, apod)