Popis registrů pro volby do zastupitelstev obcí

stav k: 09.02.2023

 

Registr volených zastupitelstev, obcí, městských částí, městských obvodů, volebních obvodů a okrsků

Jméno souboru: kvrzcoco.xml

xsd: kvrzcoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: KV_RZCOCO

Jméno entity XML pro řádek: KV_RZCOCO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric           8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

2 KRAJ                        Numeric           4          Krajská příslušnost voleného zastupitelstva

3 OKRES                     Numeric            4          Okresní příslušnost voleného zastupitelstva

4 TYPZASTUP             Numeric           1          Kód typu zastupitelstva (dle KVTYPZAS)

5 DRUHZASTUP           Numeric           1          Kód druhu zastupitelstva (dle KVDRUHZ)

6 KODZASTUP             Numeric           6          Kód voleného zastupitelstva

7 NAZEVZAST             Character         40        Název územní jednotky, jejíž zastupitelstvo se volí

8 OBEC                       Numeric           6          Kód obce, kde se zastupitelstvo volí

9 NAZEVOBCE            Character         40        Název obce, kde se volí zastupitelstvo

10 ORP                                    Numeric            4          Kód obce s rozšířenou působností, kam spadá OBEC a

                                                                       KODZASTUP

11 CPOU                     Numeric           3          Kód přebíracího místo dle CISPM, kam OBEC patří

12 REGURAD              Numeric           6          Kód registračního úřadu (ZÚJ obce, která je pro volené

zastupitelstvo registračním úřadem – registruje KL a

vyhlašuje výsledky voleb)

13 OBVODY                 Numeric           1          Příznak členění obce na volební obvody (0=ne, 1=ano,

                                                                       2=věta za jednotlivé obvody)

15 COBVODU              Numeric           2          Číslo volebního obvodu (OBVODY=0, pak COBVODU=1;

                                                                       OBVODY=1, pak COBVODU=počet obvodů; OBVODY=2,

pak COBVODU=číslo obvodu)

15 MANDATY               Numeric            2          Počet volených členů zastupitelstva v rámci KODZASTUP

nebo KODZASTUP a COBVODU

16 POCOBYV               Numeric           7          Počet obyvatel území, jehož zastupitelstvo se volí, k 1.1.

17 MINOKRSEK1         Numeric           5          1.interval - nejnižší číslo okrsku v rámci OBEC (obvodu)

18 MAXOKRSEK1        Numeric           5          1.interval - nejvyšší číslo okrsku v rámci OBEC (obvodu)

19 MINOKRSEK2         Numeric           5          2.interval - min.

20 MAXOKRSEK2        Numeric           5          2.interval - max.

21 MINOKRSEK3          Numeric           5          3.interval - min.

22 MAXOKRSEK3        Numeric           5          3.interval - max.

23 MINOKRSEK4         Numeric            5          4.interval - min.

24 MAXOKRSEK4        Numeric           5          4.interval - max.

25 MINOKRSEK5         Numeric           5          5.interval - min.

26 MAXOKRSEK5        Numeric           5          5.interval - max.

27 MINOKRSEK6         Numeric           5          6.interval - min.

28 MAXOKRSEK6        Numeric           5          6.interval - max.

29 MINOKRSEK7         Numeric           5          7.interval - min.

30 MAXOKRSEK7        Numeric           5          7.interval - max.

31 MINOKRSEK8         Numeric           5          8.interval - min.

32 MAXOKRSEK8        Numeric           5          8.interval - max.

33 MINOKRSEK9         Numeric           5          9.interval - min.

34 MAXOKRSEK9        Numeric           5          9.interval - max.

35 MINOKRSE10          Numeric           5          10.interval - min.

36 MAXOKRSE10        Numeric           5          10.interval - max.

37 TYPDUVODU          Numeric           1          Typ důvodu konání voleb dle číselníku CTYPDUVV

38 POCET_VS             Numeric           3          Počet volebních stran v rámci KODZASTUP nebo

                                                                       KODZASTUP a COBVODU (dle položky OSTRANA

v KVRK)

39 STAV_OBCE           Numeric           1          Příznak očekávání/zpracování výsledků voleb:

0 = zpracují se/jsou zpracovány,

1 = nezpracují se z důvodu nedostatku kandidátů,

2 = nezpracovány z důvodu nepředání výsledku hlasování,bude opakované hlasování)

 

Registr volebních stran

 

Jméno souboru: kvros.xml

xsd: kvros.xsd

 

Jméno entity pro XML: KV_ROS

Jméno entity XML pro řádek: KV_ROS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric           8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

2 OKRES                     Numeric           4          Okresní příslušnost voleného zastupitelstva

3 KODZASTUP             Numeric           6          Kód voleného zastupitelstva dle registru KVRZCOCO

4 NAZEVZAST             Character         40        Název voleného zastupitelstva

5 COBVODU                Numeric           2          Číslo volebního obvodu pro volbu zastupitelstva

6 POR_STR_HL           Numeric           3          Vylosované pořadí volební strany na hlasovacím lístku

(pokud zatím nebylo pořadí vylosováno, je uvedeno jako dočasná náhrada unikátní záporné číslo)

7 OSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany v rámci voleného zastupitelstva - vč.

                                                                       jednotlivých samostatně kandidujících nezávislých

                                                                       kandidátů a jednotlivých místních sdružení nezávislých kandidátů

8 VSTRANA                 Numeric           4          Interní číslo volební strany dle číselníku CVS

9 NAZEVCELK             Character         120       Název volební strany 120 znaků

10 ZKRATKAO30         Character         30        Zkrácený název volební strany 30 znaků

11 ZKRATKAO8           Character         15        Zkratka názvu volební strany 15 znaků

12 POCSTR_SLO         Numeric            2          Počet politických subjektů, ze kterých se volební strana

                                                                       skládá (počet kódů navrhujících stran v položce SLOZENI)

13 SLOZENI                 Character         60        Kódy NSTRANA, ze kterých se volební strana skládá

14 HLASY_STR            Numeric           8          Počet hlasů, které volební strana získala

15 PROCHLSTR           Numeric           6,2        Přepočtené procento získaných hlasů (bez zaokrouhlení)

16 MAND_STR             Numeric           2          Počet mandátů, které volební strana získala

 

Poznámky:

 


Registr kandidátů

 

Jméno souboru: kvrk.xml

xsd: kvrk.xsd

 

Jméno entity pro XML: KV_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: KV_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric           8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

2 OKRES                     Numeric           4          Okres voleného zastupitelstva dle CNUMNUTS

3 KODZASTUP             Numeric           6          Kód voleného zastupitelstva (dle KVRZCOCO)

4 COBVODU                Numeric           2          Číslo volebního obvodu pro volbu zastupitelstva

5 POR_STR_HL           Numeric           3          Vylosované pořadí volební strany na hlasovacím

lístku

(pokud zatím nebylo pořadí vylosováno, je uvedeno jako dočasná náhrada unikátní záporné číslo)

6 OSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany v rámci KODZASTUP, příp.

COBVODU (dle KVROS)

7 PORCISLO                Numeric           2          Pořadí na kandidátní listině (v rámci OSTRANA)

8 JMENO                     Character         40        Jméno, příp. i další jména

9 PRIJMENI                 Character         40        Příjmení

10 TITULPRED                        Character         25        Tituly uváděné před jménem

11 TITULZA                  Character         25        Tituly uváděné za příjmením

12 VEK                        Numeric           3          Věk

13 POVOLANI              Character         200       Povolání

14 BYDLISTEN             Character         40        Název bydliště - obec nebo část obce

15 PSTRANA               Numeric           4          Kód politické příslušnosti

16 NSTRANA               Numeric           4          Kód navrhující strany

17 PLATNOST             Character          1          Platnost (A=platný, N=neplatný, odvolaný)

(původně 0=platný, 1=neplatný)

18 POCHLASU             Numeric           7          Počet hlasů, které kandidát získal

19 PRESKOCENI         Character         1          A=kandidát splnil podmínku pro přeskočení

                                                                       pořadí zvolení, N=defaultní hodnota (nesplněna

                                                                       podmínka pro přeskočení pořadí zvolení)

20 POCPROCVSE        Numeric           6,2        Procento získaných hlasů (bez zaokrouhlení)

21 MANDAT                 Character          1          A=zvolen zastupitelem, N=nezvolen

(původně 1=zvolen, 0=nezvolen)

22 PORADIMAND        Numeric           2          Pořadí přidělení mandátu (1 až = hodnotě položky

                                                                       MANDATY v rámci KODZASTUP nebo KODZASTUP

                                                                       a COBVODU, 0 = strana nezískala mandát nebo

                                                                       kandidát je náhradníkem)

23 PORADINAHR         Numeric           2          Pořadí náhradníka (1 až = hodnotě položky

MANDATY-1 v rámci KODZASTUP nebo

KODZASTUP a COBVODU, 0 = strana nezískala

mandát nebo kandidát byl zvolen)

 

Poznámky:

 


 

 

Historie změn:

16.09.2022        doplněn komentář pro výskyt záporného čísla v položce POR_STR_HL

14.02.2023        doplnění data voleb (DATUMVOLEB) do všech registrů – export za všechny konané volby do zastupitelstev obcí (od roku podzimu 2022 do jara 2026)