Volby do zastupitelstev obcí – XML

19. 8. 2022 – verze 1.0

Základní informace

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 60 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

K XML souborům se lze dostat buď přes vyhrazený server pro hromadné sdělovací prostředky (omezení na zadané IP adresy) nebo přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data).

 

Pro volby do zastupitelstev obcí jsou k dispozici 4 typy XML souborů (průběžné i konečné výsledky):

  1. Celkové výsledky za ČR
  2. Výsledky za okresy a obce
  3. Výsledky za zastupitelstvo obce
  4. Výsledky za volební okrsky (dávky dat) - bude tvořeno od voleb v říjnu 2018

 

Podrobnější údaje o kandidátech je možné získat z registru, který je zveřejňovaný jako XML soubor na www.volby.cz v sekci otevřená data.

 

Poznámka: Všechny url pro získání XML souborů mají nepovinný parametr datumvoleb. Pokud není parametr uveden, zobrazí se XML pro aktuální termín voleb. Pro jiné termíny voleb (po řádných volbách na podzim 2022) uvádějte datumvoleb=RRRRMMDD (první den voleb).

Seznam konaných voleb je uveden na stránkách www.volby.cz - https://www.volby.cz/pls/kv2022/kvs?xjazyk=CZ

XML za volby do zastupitelstev obcí v roce 2006-2018

Na serveru www.volby.cz budou k dispozici stejné XML i pro volby konané v roce 2006 až 2018.

 

 

Poznámka: proti roku 2018 nedošlo v XSD k žádným změnám

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz

 

 


1.    Výsledky za ČR

XML soubor obsahuje průběžnou informaci za celou ČR: volební účast, zpracované volební okrsky a počty zvolených zastupitelů podle jednotlivých volebních stran. Informace bude prezentována zvlášť pro obecní a městská zastupitelstva a zastupitelstva městské části nebo městského obvodu.

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: http://www.volby.cz/pls/kv2022/vysledky

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky

xsd: kv_vysledky.xsd

 


2.    Výsledky za okresy a obce

XML soubor obsahuje Informace o výsledku voleb v obcích ve vybraném okresu: za každou obec v okresu volební účast a zvolení zastupitelé. Číslo okresu bude předáváno jako parametr nuts (čísla okresů lze získat z prezentačního systému voleb www.volby.cz). Pokud v některém zastupitelstvu obce nejsou ještě spočítány výsledky (tj. chybí data za některý z volebních okrsků), vrátí se průběžný stav bez rozdělených mandátů. Při zadáni chybného čísla okresu či jeho nezadání se vrátí XML s chybou. Pro stažení informace o všech obcích v ČR je nutné stáhnout XML za všechny okresy ČR. Celkem se může jednat až o 10 MB dat.

 

Pro dekódování seznamu zastupitelstev obcí a jejich územním zařazení se doporučuje využít registr KVRZCOCO, které je zveřejňován na webu spolu s XML soubory.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: http://www.volby.cz/pls/kv2022/vysledky_obce_okres?nuts=CZXXXX

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky_obce_okres?nuts=CZXXXX

parametr: nuts=CZXXXX, kde CZXXXX je kód okresu dle číselníku NUTS

xsd: kv_vysledky_obce_okres.xsd

 

příklady parametru nuts (okresy):

·         CZ0100: Praha

·         CZ0201: Benešov

·         CZ0642: Brno-město

·         CZ0806: Ostrava-město

Úplný seznam je v sekci opendata na www.volby.cz

 


3.    Výsledky za zastupitelstvo obce

XML soubor obsahuje informace o výsledku voleb v určitém zastupitelstvu obce: volební účast a zvolení zastupitelé. Číslo zastupitelstva obce bude předáváno jako parametr cislo_obce (čísla zastupitelstva obce lze získat z prezentačního systému voleb www.volby.cz nebo registr KVRZCOCO). Pokud pro zastupitelstvo obce nejsou ještě spočítány výsledky (tj. chybí data za některý z volebních okrsků), vrátí se průběžný stav bez rozdělených mandátů. Při zadání chybného čísla zastupitelstva obce či jeho nezadání se vrátí XML s chybou.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: http://www.volby.cz/pls/kv2022/vysledky_obec?cislo_obce=xxxxxx

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky_obec?cislo_obce=xxxxxx

xsd: kv_vysledky_obec.xsd

 

4.    Výsledky za volební okrsky (od voleb v říjnu 2018)

XML soubor obsahuje informaci o počtu voličů, hlasů celkem a hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny za jednotlivé volební okrsky. Na rozdíl od ostatních XML dat, se nejedná o stavový soubor, který by vracel vždy kompletní údaje za všechny dosud zpracované okrsky. Ke stažení budou k dispozici přírůstková data za nově zpracované okrsky od poslední dávky – předpokládaný interval vytváření dávek je 5 minut. Informace je předávána za zadané kolo volby (parametr volání – součást url).

 

Celkovou velikost přenášených XML dat (za všechny dávky) odhadujeme na cca 10 MB.

 

Doba aktualizace: 5 minut

opendata:

https://www.volby.cz/pls/kv2022/vysledky_okrsky?datumvoleb=RRRRMMDD&davka=číslo

pro media:  

http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky_okrsky?datumvoleb=RRRRMMDD&davka=číslo

 

Poznámky:

·         identifikace okrsku: CIS_OBEC, CIS_OKRSEK, OZNAC_TYPU

o    v části volebních okrsků se volí do zastupitelstva obce i do zastupitelstva městské části (obvodu) – např. Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, …

o    OZNAC_TYPU = OBEC nebo MCMO

·         pokud není parametr datumvoleb zadán, vrátí se data z posledních zpracovávaných voleb

·         pokud není parametr davka zadán, vrátí se poslední dávka, která je k dispozici

·         pro každé kolo se dávky číslují od 1

·         pokud nebude v daném pětiminutovém intervalu zpracován žádný okrsek, nebude se dávka vytvářet

·         je potřeba počítat s tím, že data za okrsek mohou být zaslána opakovaně a mohou tak být odlišná od předchozí verze (lze rozlišit přes vyšší číslo PORADI_ZPRAC)

o    dávky je tak potřeba zpracovávat v pořadí, ve kterém vznikly, resp. do zpracování zahrnout okrsek pouze jednou, právě ten s nejvyšším číslem PORADI_ZPRAC

·         v době špičky zpracování může být zpracováno 300 až 800 okrsků za 5 minut

·         na začátku a konci zpracování může dávka obsahovat jen jednotky okrsků

 

Kódy chyb:

10:       číslo dávky neexistuje – není ještě vytvořena

20:       chybné datum voleb – zpracování pro dané datum ještě není aktivováno

30:       pro zadané datum voleb ještě neexistuje žádná dávka

9999:    jiná chyba

 

xsd: kv_vysledky_okrsky.xsd