Volby do zastupitelstev krajů – data za okrsky

(data 2000 až 2016)

stav k: 20.02.2023

 

Jméno souboru: kzt6.xml     

xsd: kzt6.xsd

 

Věta T6  (tiskopis T/6)

            KRAJ                          NUMBER (4),

            OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            VOL_SEZNAM           NUMBER (5),

            VYD_OBALKY           NUMBER (4),

            ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

            PL_HL_CELK             NUMBER (4),

 

Jméno souboru: kzt6p.xml  

xsd: kzt6p.xsd

 

Věta T6p (příloha č. 1 k tiskopisu T/6)                                                                               

            KRAJ                          NUMBER (4),

            OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            KSTRANA                  NUMBER (2),

            POC_HLASU             NUMBER (4),

            HLASY_01                 NUMBER (4),

            HLASY_02                 NUMBER (4),

            HLASY_03                 NUMBER (4),

            HLASY_04                 NUMBER (4),

            HLASY_05                 NUMBER (4),

            HLASY_06                 NUMBER (4),

            HLASY_07                 NUMBER (4),

            HLASY_08                 NUMBER (4),

            HLASY_09                 NUMBER (4),

            HLASY_10                 NUMBER (4),

            HLASY_11                 NUMBER (4),

            HLASY_12                 NUMBER (4),

            HLASY_13                 NUMBER (4),

            HLASY_14                 NUMBER (4),

            HLASY_15                 NUMBER (4),

            HLASY_16                 NUMBER (4),

            HLASY_17                 NUMBER (4),

            HLASY_18                 NUMBER (4),

            HLASY_19                  NUMBER (4),

            HLASY_20                 NUMBER (4),

            HLASY_21                 NUMBER (4),

            HLASY_22                 NUMBER (4),

            HLASY_23                 NUMBER (4),

            HLASY_24                 NUMBER (4),

            HLASY_25                 NUMBER (4),

            HLASY_26                 NUMBER (4),

            HLASY_27                 NUMBER (4),

            HLASY_28                 NUMBER (4),

            HLASY_29                 NUMBER (4),

            HLASY_30                 NUMBER (4),

            HLASY_31                 NUMBER (4),

            HLASY_32                 NUMBER (4),

            HLASY_33                 NUMBER (4),

            HLASY_34                 NUMBER (4),

            HLASY_35                 NUMBER (4),

            HLASY_36                 NUMBER (4),

            HLASY_37                 NUMBER (4),

            HLASY_38                 NUMBER (4),

            HLASY_39                 NUMBER (4),

            HLASY_40                 NUMBER (4),

            HLASY_41                 NUMBER (4),

            HLASY_42                 NUMBER (4),

            HLASY_43                 NUMBER (4),

            HLASY_44                 NUMBER (4),

            HLASY_45                 NUMBER (4),

            HLASY_46                 NUMBER (4),

            HLASY_47                 NUMBER (4),

            HLASY_48                 NUMBER (4),

            HLASY_49                 NUMBER (4),

            HLASY_50                 NUMBER (4),

            HLASY_51                 NUMBER (4),

            HLASY_52                 NUMBER (4),

            HLASY_53                 NUMBER (4),

            HLASY_54                 NUMBER (4),

            HLASY_55                 NUMBER (4),

            HLASY_56                 NUMBER (4),

            HLASY_57                 NUMBER (4),

            HLASY_58                 NUMBER (4),

            HLASY_59                 NUMBER (4),

            HLASY_60                 NUMBER (4),

            HLASY_61                 NUMBER (4),

            HLASY_62                 NUMBER (4),

            HLASY_63                 NUMBER (4),

            HLASY_64                 NUMBER (4),

            HLASY_65                 NUMBER (4),

            HLASY_66                 NUMBER (4),

            HLASY_67                 NUMBER (4),

            HLASY_68                 NUMBER (4),

            HLASY_69                 NUMBER (4),

            HLASY_70                 NUMBER (4),

 


 

Popis společné části struktury vět

 

KRAJ                  kód kraje podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OKRES               kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OBEC                  kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK            číslo volebního okrsku

 

 

Popis ke struktuře věty T6

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/6 zápisu komise

 

VOL_SEZNAM   počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů

 

VYD_OBALKY   počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL   počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK     počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

 

Popis ke struktuře věty T6p

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/6 ze zápisu komise

 

KSTRANA          číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

 

POC_HLASU     počet platných hlasů pro tuto stranu

 

HLASY_xx          (xx=01 .. 70, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku),

                            počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (KSTRANA)