Popisy číselníků pro volby do zastupitelstev krajů

(data 2000 až 2016)

stav k: 20.02.2023

 

Číselník zastupitelstev v krajích

Jméno souboru: kzciskr.xml

xsd: kzciskr.xsd

 

Jméno entity pro XML: KZCISKR

Jméno entity XML pro řádek: KZCISKR_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRZAST             Numeric       2          Kód zastupitelstva kraje (1-13)

2 NAZEVKRZ        Character     20        Název kraje, jehož zastupitelstvo se volí

3 MANDATYKRZ   Numeric       2          Počet volených členů zastupitelstva

4 KRAJ                 Numeric       4          Kód kraje dle CNUMNUTS

 

Číselník okresů, krajů a regionů

Jméno souboru: cnumnuts.xml

xsd: cnumnuts.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNUMNUTS

Jméno entity XML pro řádek: CNUMNUTS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NUMNUTS         Character     4          Numerický kód oblasti

2 NUTS                 Character     6          Kód oblast

3 NAZEVNUTS      Character     20        Název oblasti

4 KODCIS             Numeric       5          Kód číselníku v KLASU pro vazbu (97 – 101)

5 CHODNOTA       Character     15        Odpovídající položka z číselníku 97-101

 

 

Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty

Jméno souboru: cns.xml

xsd: cns.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNS

Jméno entity XML pro řádek: CNS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NSTRANA          Numeric       4          Kód navrhující strany

2 NAZEV_STRN    Character     50        Název strany 50 znaků

3 ZKRATKAN30    Character     30        Název strany 30 znaků

4 ZKRATKAN8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 


Číselník politické příslušnosti kandidátů

Jméno souboru: cpp.xml

xsd: cpp.xsd

 

Jméno entity pro XML: CPP

Jméno entity XML pro řádek: CPP_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PSTRANA          Numeric       4          Kód politické příslušnosti

2 NAZEV_STRP    Character     50        Název politické příslušnosti 50 znaků

3 ZKRATKAP30    Character     30        Název politické příslušnosti 30 znaků

4 ZKRATKAP8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 

Číselník volebních stran

Jméno souboru: cvs.xml

xsd: cvs.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS

Jméno entity XML pro řádek: CVS_ROW

 

Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí, jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty), které se vyskytly ve všech volbách od roku 1998. Umožňuje tak časové srovnání mezi různými typy voleb konanými v různých letech.

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany

2 NAZEVCELK             Character         120      Název strany 120 znaků

3 NAZEV_STRV           Character         50        Název volební strany 50 znaků

4 ZKRATKAV30            Character         30        Zkrácený název 30 znaků

5 ZKRATKAV8              Character         15        Zkratka názvu 15 znaků

6 POCSTR_SLO           Numeric           2          Počet polit. subjektů ve složení volební strany

7 SLOZENI                   Character         60        Složení volební strany (kódy VSTRANA pro

                                                                       TYPVS=S)

8 ZKRATKA_OF           Character         50        Oficiální zkratka názvu volební strany

9 TYPVS                      Character          1          Typ volební strany (S=politická strana, hnutí, K=koalice,

                                                                       N=samostatný nezávislý kandidát, M=sdružení nezávislých

                                                                       Kandidátů, D=sdružení nezávislých kandidátů a politických

                                                                       stran, hnutí)

10 PLNYNAZEV           Character          2000     Plný název strany

 

Normalizovaný tvar položky SLOZENI – vazba na číselník CNS

Jméno souboru: cvs_slozeni.xml

xsd: cvs_slozeni.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS_SLOZENI

Jméno entity XML pro řádek: CVS_SLOZENI ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Vylosované číslo strany

2 NSTRANA                 Numeric           4          Interní kódy stran (NSTRANA), ze kterých se strana skládá

 


Číselník obcí, městských částí, městských obvodů a volebních okrsků

Jméno souboru: kzcoco.xml

xsd: kzcoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: KZ_COCO

Jméno entity XML pro řádek: KZ_COCO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRAJ                 Numeric       4          Kód kraje dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

2 OKRES              Numeric       4          Kód okresu dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

3 CPOU                Numeric       3          Kód přebíracího místa dle CISPM, kam OBEC patří

4 ORP                   Numeric       4          Kód obce s rozšířenou působností, kam OBEC patří

5 OBEC                Numeric       6          Kód obce, MČ, MO, kde se volí

                                                           – dle identifikace okrsku v RUIAN

6 NAZEVOBCE     Character     40        Název obce, MČ, MO

7 KRZAST             Numeric       2          Kód zastupitelstva kraje

8 MINOKRSEK1    Numeric       5          Nejnižší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

9 MAXOKRSEK1   Numeric       5          Nejvyšší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

10 OBEC_PREZ    Numeric       6          Kód obce – pro prezentaci (odkaz na číselník obcí)

 

 

Upozornění: Volební okrsky jsou shodné pro souběžně konané volby, ale nemusí být stejné pro volby konané v jiných termínech.