Popis registrů pro volby do zastupitelstev krajů

(data 2000 až 2016)

stav k: 20.02.2023

 

Registr kandidátních listin

Jméno souboru: kzrkl_s.xml

xsd: kzrkl_s.xsd

 

Jméno entity pro XML: KZ_RKL_SOUHRN

Jméno entity XML pro řádek: KZ_RKL_SOUHRN_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KSTRANA          Numeric       4          Vylosované číslo strany

2 VSTRANA          Numeric       4          Interní kód strany ČSÚ

3 NAZEVCELK      Character     120      Název strany 120 zn.

4 NAZEV_STRK    Character     50        Název strany 50 zn.

5 ZKRATKAK30    Character     30        Název strany 30 zn.

6 ZKRATKAK8      Character     15        Zkratka názvu 15 zn.

7 POCSTRVKO     Numeric       2          Počet stran v koalici (1=samostatná strana)

8 SLOZENI           Character     60        Interní kódy stran, ze kterých se kandidátní listina skládá

9 STAVREG          Character     13        Stav registrace kandidátní listiny (strany) v kraji - dle pozice                                                                   v položce (číslo pozice v položce = kód KRZAST)

                                                             (0=zaregistrovaná, 1=odmítnutá, 2=v kraji nekandiduje)

10 PLAT_STR       Character     1          Stav platnosti strany (samostatné nebo v koalici) A=platná (vč.

                                                           všech stran v koalici), N=strany s kódy uvedenými v položce

                                                           SLOZNEPLAT byly zrušeny nebo jejich činnost pozastavena

                                                           (původní položka PLATNOST)

11 SLOZNEPLAT Character     40        Interní kódy stran zrušených nebo s pozastavenou činností

                                                           (položka PLAT_STR=N)

12 POCMANDCR Numeric       3          Počet stranou získaných mandátů celkem ve všech krajích

 

Poznámky:

 

 


Normalizovaný tvar položky SLOZENI a SLOZNEPLAT – vazba na číselník CNS

Jméno souboru: kzrkl_slozeni.xml

xsd: kzrkl_slozeni.xsd

 

Jméno entity pro XML: KZ_RKL_SLOZENI

Jméno entity XML pro řádek: KZ_RKL_SLOZENI_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KSTRANA                 Numeric           4          Vylosované číslo strany

2 TYPSLOZENI             Character         1          Typ vazby - P: platné strany (pro SLOZENI),

N: neplatné strany (pro SLOZNEPLAT)

3 NSTRANA                 Numeric           4          Interní kódy stran (NSTRANA), ze kterých se

kandidátní listina skládá

 

Registr kandidátních listin – po krajích

 

Jméno souboru: kzrkl.xml

xsd: kzrkl.xsd

 

Jméno entity pro XML: KZ_RKL

Jméno entity XML pro řádek: KZ_RKL_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRZAST             Numeric       2          Kód krajského zastupitelstva

2 KSTRANA          Numeric       4          Vylosované číslo strany

3 VSTRANA          Numeric       4          Interní kód strany ČSÚ

4 NAZEVCELK      Character     120      Název strany 120 zn.

5 NAZEV_STRK    Character     50        Název strany 50 zn.

6 ZKRATKAK30    Character     30        Název strany 30 zn.

7 ZKRATKAK8      Character     15        Zkratka názvu 15 zn.

8 POCSTRVKO     Numeric       2          Počet stran v koalici (1=samostatná strana)

9 SLOZENI           Character     60        Interní kódy stran, ze kterých se kandidátní listina skládá

10 STAVREG        Character     1          Stav registrace kandidátní listiny (strany)

                                                             (0=zaregistrovaná, 1=odmítnutá)

11 PLAT_STR       Character     1          Stav platnosti strany (samostatné nebo v koalici) A=platná (vč.

                                                           všech stran v koalici), N=strany s kódy uvedenými v položce

                                                           SLOZNEPLAT byly zrušeny nebo jejich činnost pozastavena

                                                           (původní položka PLATNOST)

12 SLOZNEPLAT Character     40        Interní kódy stran zrušených nebo s pozastavenou činností

                                                           (položka PLAT_STR=N)

 


Registru kandidátů

 

Jméno souboru: kzrk.xml

xsd: kzrk.xsd

 

Jméno entity pro XML: KZ_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: KZ_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRZAST             Numeric       2          Kód krajského zastupitelstva

2 KSTRANA          Numeric       4          Vylosované číslo strany

3 PORCISLO        Numeric       2          Pořadí na KL (hlasovacím lístku)

4 JMENO              Character     40        Jméno, příp. i další jména

5 PRIJMENI          Character     40        Příjmení

6 TITULPRED       Character     25        Tituly před jménem

7 TITULZA            Character     25        Tituly za příjmením

8 VEK                   Numeric       3          Věk

9 POVOLANI         Character     50        Povolání

10 BYDLISTEN     Character     40        Název obce-bydliště

11 BYDLISTEK      Numeric       6          Kód obce-bydliště

12 PSTRANA        Numeric       4          Kód politické příslušnosti

13 NSTRANA        Numeric       4          Kód navrhující strany

14 PLATNOST      Character     1          Platnost (A=platný, N=neplatný)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 POCHLASU      Numeric       7          Počet přednostních hlasů

16 POCPROC       Numeric       6.2       Procento přednostních hlasů

17 MANDAT          Character     1          A=zvolen, N=nezvolen

18 PORADIMAND Numeric       2          Pořadí přidělení mandátu (01-65, 00=strana nezískala žádný

                                                           mandát)

19 PORADINAHR Numeric       2          Pořadí náhradníka (01-69, 00=strana nezískala žádný

                                                           mandát)

 

Poznámky: