Volby do zastupitelstev krajů 2020 – data za okrsky

stav k: 03.09.2020

 

Jméno souboru: kzt6.xml     

xsd: kzt6.xsd

 

Věta T6  (tiskopis T/6)

            TYP_FORM                NUMBER (1),

            OPRAVA                    NUMBER (1),

            CHYBA                       NUMBER (1),

            OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            KC_1                           NUMBER (1),

            VOL_SEZNAM           NUMBER (5),

            VYD_OBALKY           NUMBER (4),

            ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

            PL_HL_CELK             NUMBER (4),

            KC_2                           NUMBER (5),

            ZAKRSTRANA           VARCHAR2 (99)

 

Jméno souboru: kzt6p.xml  

xsd: kzt6p.xsd

 

Věta T6p (příloha č. 1 k tiskopisu T/6)                                                                                           

TYP_FORM                NUMBER (1),

            OPRAVA                    NUMBER (1),

            CHYBA                       NUMBER (1),

            OKRES                       NUMBER (4),

            OBEC                         NUMBER (6),

            OKRSEK                    NUMBER (5),

            KC_1                           NUMBER (1),

            KSTRANA                  NUMBER (2),

            POC_HLASU             NUMBER (4),

            KC_2                           NUMBER (5),

            HLASY_01                 NUMBER (4),

            HLASY_02                 NUMBER (4),

            HLASY_03                 NUMBER (4),

            HLASY_04                 NUMBER (4),

            HLASY_05                 NUMBER (4),

            HLASY_06                 NUMBER (4),

            HLASY_07                 NUMBER (4),

            HLASY_08                 NUMBER (4),

            HLASY_09                 NUMBER (4),

            HLASY_10                 NUMBER (4),

            HLASY_11                 NUMBER (4),

            HLASY_12                 NUMBER (4),

            HLASY_13                 NUMBER (4),

            HLASY_14                 NUMBER (4),

            HLASY_15                 NUMBER (4),

            HLASY_16                 NUMBER (4),

            HLASY_17                 NUMBER (4),

            HLASY_18                 NUMBER (4),

            HLASY_19                 NUMBER (4),

            HLASY_20                 NUMBER (4),

            HLASY_21                 NUMBER (4),

            HLASY_22                 NUMBER (4),

            HLASY_23                 NUMBER (4),

            HLASY_24                 NUMBER (4),

            HLASY_25                 NUMBER (4),

            HLASY_26                 NUMBER (4),

            HLASY_27                 NUMBER (4),

            HLASY_28                 NUMBER (4),

            HLASY_29                 NUMBER (4),

            HLASY_30                 NUMBER (4),

            HLASY_31                 NUMBER (4),

            HLASY_32                 NUMBER (4),

            HLASY_33                 NUMBER (4),

            HLASY_34                 NUMBER (4),

            HLASY_35                 NUMBER (4),

            HLASY_36                 NUMBER (4),

            HLASY_37                 NUMBER (4),

            HLASY_38                 NUMBER (4),

            HLASY_39                 NUMBER (4),

            HLASY_40                 NUMBER (4),

            HLASY_41                 NUMBER (4),

            HLASY_42                 NUMBER (4),

            HLASY_43                 NUMBER (4),

            HLASY_44                 NUMBER (4),

            HLASY_45                 NUMBER (4),

            HLASY_46                 NUMBER (4),

            HLASY_47                 NUMBER (4),

            HLASY_48                 NUMBER (4),

            HLASY_49                 NUMBER (4),

            HLASY_50                 NUMBER (4),

            HLASY_51                 NUMBER (4),

            HLASY_52                 NUMBER (4),

            HLASY_53                 NUMBER (4),

            HLASY_54                 NUMBER (4),

            HLASY_55                 NUMBER (4),

            HLASY_56                 NUMBER (4),

            HLASY_57                 NUMBER (4),

            HLASY_58                 NUMBER (4),

            HLASY_59                 NUMBER (4),

            HLASY_60                 NUMBER (4),

            HLASY_61                 NUMBER (4),

            HLASY_62                 NUMBER (4),

            HLASY_63                 NUMBER (4),

            HLASY_64                 NUMBER (4),

            HLASY_65                 NUMBER (4),

            HLASY_66                 NUMBER (4),

            HLASY_67                 NUMBER (4),

            HLASY_68                 NUMBER (4),

            HLASY_69                 NUMBER (4),

            HLASY_70                 NUMBER (4),

            KC_3                           NUMBER (8),

            KC_4                           NUMBER (8),

            KC_5                           NUMBER (8),

            POSL_KAND             NUMBER (2),

            KC_SUM                    NUMBER (9)

Popis společné části struktury vět

TYP_FORM udává obsah dat ve větě, nabývá následujících hodnot

                            1 - věta obsahuje data tiskopisu T/6

                            2 - věta obsahuje data přílohy č. 1 k tiskopisu T/6

 

OPRAVA            nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že zápis přinesený komisí nebyl dodatečně opravován. Hodnota 1 znamená, že v zápise komise byly zjištěny chyby a zápis byl dodatečně opraven na přebíracím místě. Tato položka je nastavována příkazem zpracovatele na pořizovacím PC (zaškrtnutí příslušného políčka) při pořizování nebo opravy dat za volební okrsek.

Pokud byl opravován tiskopis T/6 nastavuje se u věty T6. Byla-li opravována příloha č. 1 k tiskopisu T/6, nastavuje se pro příslušnou větu T6p.

                            V součtové kontrolní větě se tato položka nastavuje na hodnotu 0.

                            Z okrskového programu OPRAVA=0 u všech vět.

 

CHYBA               nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená z pohledu kontrol bezchybnou větu. Hodnota 1 znamená větu obsahující některou z chyb

                            V součtové kontrolní větě se tato položka nastavuje na hodnotu 0.

 

OKRES               kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OBEC                  kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK            číslo volebního okrsku

 

KC_1                   kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 * OBEC)

 

Popis ke struktuře věty T6

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/6 zápisu komise

 

VOL_SEZNAM   počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů

 

VYD_OBALKY   počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL   počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK     počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

KC_2                   kontrolní číslo 2 = VOL_SEZNAM + VYD_OBALKY + ODEVZ_OBAL + PL_HL_CELK

 

ZAKRSTRANA jednotlivé znaky nabývají hodnot 0 nebo 1, 1 pro stranu zakroužkovanou na formuláři T/6 jako stranu, které byl odevzdán alespoň jeden platný hlas. Na i-té pozici je informace o straně s vylosovaným číslem i (i = 1 .. 99).

 

Popis ke struktuře věty T6p

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/6 ze zápisu komise

 

KSTRANA          číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

 

POC_HLASU     počet platných hlasů pro tuto stranu

 

KC_2                   kontrolní číslo 2 = KSTRANA + POC_HLASU

 

HLASY_xx          (xx=01 .. 70, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku),

                            počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (KSTRANA)

 

KC_3                   kontrolní číslo 3 = ∑ (xx=01..45) (xx * HLASY_xx)

 

KC_4                   kontrolní číslo 4 = ∑ (xx=46..70) (xx * HLASY_xx)

 

KC_5                   kontrolní číslo 5 = KC_2 + KC_3 + KC_4

 

POSL_KAND     poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy

 

KC_SUM             kontrolní číslo = TYP_FORM + OPRAVA + CHYBA + OKRES + OBEC + OKRSEK + KC_1 + KC_2 + KC_3 + KC_4 + KC_5 + POSL_KAND