Informace k datům za volbu prezidenta v roce 2013

 

Byla provedena aktualizace otevřených dat pro volbu prezidenta republiky 2013 (http://www.volby.cz/opendata/prez2013/prez2013_opendata.htm).

Data z roku 2013 jsou nyní ve shodné struktuře s volbou prezidenta republiky 2018. Okrsková data lze napojit na číselník PECOCO obsahující kód obcí, městských částí (MČ) a městských obvodů (MO). Číselník PECOCO je rozšířen oproti původní struktuře o OBEC_PREZ, který pro MČ a MO odkazuje na příslušnou "nadřízenou" obec. V roce 2013 pro obce Liberec, Opava, Pardubice a Ústí nad Labem nebyla data členěna do úrovně MČ/MO.

Navíc mezi roky 2013 a 2018 došlo ke vzniku a zániků níže uvedených obcí a tudíž pro ně nelze provést srovnání.

Zaniklé obce (vojenské újezdy):

503941  Libavá
539996  Brdy
545422  Boletice
555177  Hradiště
592935  Březina

Vzniklé obce (z vojenských újezdů):

500101  Bražec
500127  Doupovské Hradiště
500135  Kozlov
500151  Luboměř pod Strážnou
500160  Město Libavá
500194  Polná na Šumavě

Poznámka: Proti roku 2013 došlo k přečíslování okrsků v rámci některých obcí. Upozorňujeme, že data na úrovni volebních okrsků jsou v těchto případech nesrovnatelná. Kromě výše uvedených vzniklých a zaniklých obcí, lze považovat OBEC_PREZ aspoň po formální stránce za srovnatelné.