Volba prezidenta republiky – data za okrsky

stav k: 27.10.2017

 

Jméno souboru: pet1.xml    

xsd: pet1.xsd

 

Věta T1

TYP_FORM                NUMBER (1),

OPRAVA                    NUMBER (1),

CHYBA                       NUMBER (1),

OBEC                         NUMBER (6),

OKRSEK                    NUMBER (5),

KC_1                           NUMBER (1),

KOLO                          NUMBER (1),

VOL_SEZNAM           NUMBER (5),

VYD_OBALKY           NUMBER (4),

ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

PL_HL_CELK             NUMBER (4),

KC_2                           NUMBER (5),

HLASY_01                  NUMBER (4),

HLASY_02                  NUMBER (4),

HLASY_03                  NUMBER (4),

HLASY_04                  NUMBER (4),

HLASY_05                  NUMBER (4),

HLASY_06                  NUMBER (4),

HLASY_07                  NUMBER (4),

HLASY_08                  NUMBER (4),

HLASY_09                 NUMBER (4),

HLASY_10                  NUMBER (4),

HLASY_11                  NUMBER (4),

HLASY_12                  NUMBER (4),

HLASY_13                  NUMBER (4),

HLASY_14                  NUMBER (4),

HLASY_15                  NUMBER (4),

HLASY_16                  NUMBER (4),

HLASY_17                  NUMBER (4),

HLASY_18                  NUMBER (4),

HLASY_19                  NUMBER (4),

HLASY_20                  NUMBER (4),

KC_3                           NUMBER (8),

KC_4                           NUMBER (8),

POSL_KAND             NUMBER (2),

KC_SUM                    NUMBER (9),

 

Popis společné části struktury vět

Věta T1 obsahující údaje odpovídající formuláři T/1a (T/1b) ze zápisu komise

 

TYP_FORM        udává obsah dat ve větě, nabývá následující hodnoty

                            1 - věta obsahuje data z tiskopisu T/1

 

OPRAVA            nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že zápis přinesený komisí nebyl dodatečně opravován. Hodnota 1 znamená, že v zápise komise byly zjištěny chyby a zápis byl dodatečně opraven na přebíracím místě. Tato položka je nastavována příkazem zpracovatele na pořizovacím PC (zaškrtnutí příslušného políčka) při pořizování nebo opravě dat za okrsek.

                            Z okrskového programu OPRAVA=0.

 

CHYBA               nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená z pohledu kontrol bezchybnou větu. Hodnota 1 znamená větu obsahující některou z chyb uvedených v kap. 7.4.

                            Z okrskového programu CHYBA=0.

 

OBEC                  kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází okrsek

 

OKRSEK            číslo volebního okrsku

 

KC_1                   kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 * OBEC)

 

KOLO                  číslo kola volby

                            nabývá hodnot 1 a 2

 

VOL_SEZNAM   počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů

 

VYD_OBALKY   počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL   počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK     počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

KC_2                   kontrolní číslo 2 = KOLO + VOL_SEZNAM + VYD_OBALKY + ODEVZ_OBAL + PL_HL_CELK

 

HLASY_xx          počet hlasů pro kandidáta

                            (xx=01 .. 20, xx je pořadové číslo kandidáta)

 

KC_3                   kontrolní číslo 3 = ∑ (xx=01..20) (xx * HLASY_xx)

 

KC_4                   kontrolní číslo 4 = KC_2 + KC_3

 

POSL_KAND     poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy

 

KC_SUM             kontrolní číslo = TYP_FORM + OPRAVA + CHYBA + OBEC + OKRSEK + KC_1 + KC_2 + KC_3 + KC_4 + POSL_KAND