Popisy číselníků pro volbu prezidenta 2018

stav k: 3.1.2018

 

Číselník okresů, krajů a regionů

Jméno souboru: cnumnuts.xml

xsd: cnumnuts.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNUMNUTS

Jméno entity XML pro řádek: CNUMNUTS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NUMNUTS         Character     4          Numerický kód oblasti

2 NUTS                 Character     6          Kód oblast

3 NAZEVNUTS      Character     20        Název oblasti

4 KODCIS             Numeric       5          Kód číselníku v KLASU pro vazbu (97 – 101)

5 CHODNOTA       Character     15        Odpovídající položka z číselníku 97-101

 

 

Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty – číselník navrhujících stran

Jméno souboru: cns.xml

xsd: cns.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNS

Jméno entity XML pro řádek: CNS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NSTRANA          Numeric       4          Kód navrhující strany

2 NAZEV_STRN    Character     50        Název strany 50 znaků

3 ZKRATKAN30    Character     30        Název strany 30 znaků

4 ZKRATKAN8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

Poznámka: Pro volbu prezidenta se využívají jen kódy NSTRANA = 997, 998, 999

 

 

Číselník politické příslušnosti kandidátů

Jméno souboru: cpp.xml

xsd: cpp.xsd

 

Jméno entity pro XML: CPP

Jméno entity XML pro řádek: CPP_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PSTRANA          Numeric       4          Kód politické příslušnosti

2 NAZEV_STRP    Character     50        Název politické příslušnosti 50 znaků

3 ZKRATKAP30    Character     30        Název politické příslušnosti 30 znaků

4 ZKRATKAP8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 


Číselník obcí, městských částí, městských obvodů a volebních okrsků

Jméno souboru: pecoco.xml

xsd: pecoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: PE_COCO

Jméno entity XML pro řádek: PE_COCO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRAJ                 Numeric       4          Kód kraje dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

2 OKRES              Numeric       4          Kód okresu dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

3 CPOU                Numeric       3          Kód přebíracího místa dle CISPM, kam OBEC patří

4 ORP                   Numeric       4          Kód obce s rozšířenou působností, kam OBEC patří

5 OBEC                Numeric       6          Kód obce, MČ, MO, kde se volí

                                                           – dle identifikace okrsku v RUIAN

6 NAZEVOBCE     Character     40        Název obce, MČ, MO

7 MINOKRSEK1    Numeric       5          Nejnižší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

8 MAXOKRSEK1   Numeric       5          Nejvyšší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

9 OBEC_PREZ      Numeric       6          Kód obce – pro prezentaci (odkaz na číselník obcí)

 

Upozornění: Volební okrsky jsou shodné pro souběžně konané volby, ale nemusí být stejné pro volby konané v jiných termínech.

 

Registr zvláštních volebních okrsků - zahraničí

Jméno souboru: perzvo.xml

xsd: perzvo.xsd

 

Jméno entity pro XML: PE_RZVO

Jméno entity XML pro řádek: PE_RZVO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 OBEC                Numeric       6          Fiktivní kód obce 999997

2 OKRSEK            Numeric       5          Číslo okrsku 1 až 110

3 KC1                   Numeric       1          Kontrolní číslice (MODULO7)

4 NAZEVOKRSK   Character     25        Název okrsku (sídelní město) - česky

5 TYPURADU       Character     2          Typ zastupitelského úřadu (ZÚ) (vv=velvyslanectví, gk=generální

                                                                       konzulát, kj=konzulární jednatelství,

                                                                       ek=česká ekonomicko-kulturní kancelář)

6 KODZEME         Numeric       3          Numerický kód země sídla ZÚ dle CZEM

7 ZKRZEME          Character     2          Alfabetický kód země na 2 znaky dle CZEM

8 NAZEVZEME     Character     25        Název země sídla ZÚ dle CZEM - česky

9 SVETADIL          Character     2          Zkratka světadílu (EV=Evropa, AS=Asie, AF=Afrika, AM=Amerika,

                                                                       AO=Austrálie a Oceánie)

10 ADRESA          Character     140      Adresa sídla ZÚ, kde je okrsek

11 CASPOSUN     Numeric       3.1       + - časový posun v hodinách proti SELČ

12 NAZEVOKRSA Character     25        Název okrsku (sídelní město) - anglicky

13 NAZEVZEMEA Character     30        Název země sídla ZÚ dle CZEM - anglicky