Popis registru pro volbu prezidenta 2018

stav k: 27.10.2017

 

Registr kandidátů

 

Jméno souboru: perk.xml

xsd: perk.xsd

 

Jméno entity pro XML: PE_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: PE_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 CKAND              Numeric       2          Vylosované číslo kandidáta

2 JMENO              Character     40        Jméno

3 PRIJMENI          Character     30        Příjmení

4 TITULPRED       Character     20        Tituly před jménem

5 TITULZA            Character     20        Tituly za příjmením

6 VEK                   Numeric       3          Věk

7 POVOLANI         Character     50        Povolání

8 BYDLISTEN       Character     40        Název obce-bydliště

9 BYDLISTEK       Numeric       6          Kód obce-bydliště

10 PSTRANA        Numeric       4          Kód politické příslušnosti

11 NSTRANA        Numeric       4          Kód navrhující strany

12 POHLAVI         Numeric       1          Pohlaví (0=muž,1=žena)

13 PLATNOST      Character     1          Platnost: A = registrovaný platný, N = registrovaný neplatný,

                                                           E = nezaregistrovaný

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 HLASY_K1       Numeric       7          Počet hlasů v 1. kole

15 ZVOLEN_K1     Numeric       1          Stav po prvním kole: 0 = nezvolen, 1 = zvolen,

                                                           2 = kandidát 2. kola platný, 3 = kandidát 2. kola neplatný

16 HLASY_K2       Numeric       7          Počet hlasů ve 2. kole

17 ZVOLEN_K2     Numeric       1          Stav po druhém kole: 0 = nezvolen, 1 = zvolen

 

 

Poznámky: