Popisy číselníků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(data 2002 až 2013)

stav k: 20.02.2023

 

Číselník volebních krajů

Jméno souboru: psvolkr.xml

xsd: psvolkr.xsd

 

Jméno entity pro XML: PS_VOLKR

Jméno entity XML pro řádek: PS_VOLKR _ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VOLKRAJ          Numeric       2          Číslo volebního kraje (1-14)

2 NAZVOLKRAJ    Character     20        Název volebního kraje

3 KRAJ                 Numeric       4          Kód kraje dle CNUMNUTS

4 MAXKAND         Numeric       2          Maximální počet kandidátů na kandidátní listině

 

Číselník okresů, krajů a regionů

Jméno souboru: cnumnuts.xml

xsd: cnumnuts.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNUMNUTS

Jméno entity XML pro řádek: CNUMNUTS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NUMNUTS         Character     4          Numerický kód oblasti

2 NUTS                 Character     6          Kód oblast

3 NAZEVNUTS      Character     20        Název oblasti

(4 KODCIS            Numeric       5          Kód číselníku v KLASU pro vazbu (97 – 101))

(5 CHODNOTA      Character     15        Odpovídající položka z číselníku 97-101)

 

 

Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty – číselník navrhujících stran

Jméno souboru: cns.xml

xsd: cns.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNS

Jméno entity XML pro řádek: CNS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NSTRANA          Numeric       4          Kód navrhující strany

2 NAZEV_STRN    Character     50        Název strany 50 znaků

3 ZKRATKAN30    Character     30        Název strany 30 znaků

4 ZKRATKAN8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 


Číselník politické příslušnosti kandidátů

Jméno souboru: cpp.xml

xsd: cpp.xsd

 

Jméno entity pro XML: CPP

Jméno entity XML pro řádek: CPP_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PSTRANA          Numeric       4          Kód politické příslušnosti

2 NAZEV_STRP    Character     50        Název politické příslušnosti 50 znaků

3 ZKRATKAP30    Character     30        Název politické příslušnosti 30 znaků

4 ZKRATKAP8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 

Číselník volebních stran

Jméno souboru: cvs.xml

xsd: cvs.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS

Jméno entity XML pro řádek: CVS_ROW

 

Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí, jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty), které se vyskytly ve všech volbách od roku 1998. Umožňuje tak časové srovnání mezi různými typy voleb konanými v různých letech.

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany

2 NAZEVCELK             Character         120      Název strany 120 znaků

3 NAZEV_STRV           Character         50        Název volební strany 50 znaků

4 ZKRATKAV30            Character         30        Zkrácený název 30 znaků

5 ZKRATKAV8              Character         15        Zkratka názvu 15 znaků

6 POCSTR_SLO           Numeric           2          Počet politických subjektů ve složení volební strany

7 SLOZENI                   Character         60        Složení volební strany (NSTRANA), ze kterých se strana

                                                           skládá

(8 ZKRATKA_OF          Character         50        Oficiální zkratka názvu volební strany)

(9 TYPVS                     Character          1          Typ volební strany (S=politická strana, hnutí, K=koalice,

                                                                       N=samostatný nezávislí kandidáti, M=sdružení nezávislých

                                                                       kandidátů D=sdružení nezávislých kandidátů a politických

                                                                       stran, hnutí))

 

Normalizovaný tvar položky SLOZENI – vazba na číselník CNS

Jméno souboru: cvs_slozeni.xml

xsd: cvs_slozeni.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS_SLOZENI

Jméno entity XML pro řádek: CVS_SLOZENI ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Vylosované číslo strany

2 NSTRANA                 Numeric           4          Interní kódy stran (NSTRANA), ze kterých se strana skládá

 

 


Číselník obcí, městských částí, městských obvodů a volebních okrsků

Jméno souboru: pscoco.xml

xsd: pscoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: PS_COCO

Jméno entity XML pro řádek: PS_COCO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRAJ                 Numeric       4          Kód kraje dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

2 OKRES              Numeric       4          Kód okresu dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

3 CPOU                Numeric       3          Kód přebíracího místa dle CISPM, kam OBEC patří

4 ORP                   Numeric       4          Kód obce s rozšířenou působností, kam OBEC patří

5 OBEC                Numeric       6          Kód obce, MČ, MO, kde se volí

                                                           – dle identifikace okrsku v RUIAN

6 NAZEVOBCE     Character     40        Název obce, MČ, MO

7 KRZAST             Numeric       2          Kód zastupitelstva kraje

8 MINOKRSEK1    Numeric       5          Nejnižší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

9 MAXOKRSEK1   Numeric       5          Nejvyšší číslo okrsku v rámci OBEC dle RUIAN

10 OBEC_PREZ    Numeric       6          Kód obce – pro prezentaci (odkaz na číselník obcí)

 

Upozornění: Volební okrsky jsou shodné pro souběžně konané volby, ale nemusí být stejné pro volby konané v jiných termínech.

 

Registr zvláštních volebních okrsků – zahraničí

Jméno souboru: psrzvo.xml

xsd: psrzvo.xsd

 

Jméno entity pro XML: PS_RZVO

Jméno entity XML pro řádek: PS_RZVO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type     Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 OBEC                       Numeric           6          Fiktivní kód obce 999997

2 OKRSEK                   Numeric           5          Číslo okrsku 1 až 112

3 KC1                          Numeric           1          Kontrolní číslice (MODULO7)

4 NAZEVOKRSK          Character         25        Název okrsku (sídelní město) - česky

5 TYPURADU               Character         4          Typ zastupitelského úřadu (ZÚ) (vv=velvyslanectví,

                                                                       gk=generální konzulát, kj=konzulární jednatelství,

                                                                       čekk=Česká ekonomická a kulturní kancelář)

6 KODZEME                Numeric           3          Numerický kód země sídla ZÚ dle CZEM

7 ZKRZEME                 Character         2          Alfabetický kód země na 2 znaky dle CZEM

8 NAZEVZEME             Character         25        Název země sídla ZÚ dle CZEM - česky

9 SVETADIL                 Character         2          Zkratka světadílu (EV=Evropa, AS=Asie, AF=Afrika,

                                                                       AM=Amerika, AO=Austrálie a Oceánie)

(10 ADRESA                Character         140      Adresa sídla ZÚ, kde je okrsek)

11 CASPOSUNLC        Numeric           3.1       + - časový posun v hodinách proti SELČ

12 NAZEVOKRSA        Character         25        Název okrsku (sídelní město) – anglicky

13 NAZEVZEMEA         Character         30        Název země sídla ZÚ dle CZEM – anglicky

(14 SUBKONTINENT    Character          2          Zkratka subkontinentu (EV=Evropa, AS=Asie,

                                                                       AF=Afrika, SA=Severní a Střední Amerika,

                                                                       JA=Jižní Amerika, AO=Austrálie a Oceánie))