Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – data za okrsky

(data 2002 až 2013)

stav k: 20.02.2023

 

Jméno souboru: pst4.xml    

xsd: pst4.xsd

 

Věta T4 (tiskopis T/4)

KRAJ                          NUMBER (4),

OKRES                       NUMBER (4),

OBEC                         NUMBER (6),

OKRSEK                    NUMBER (5),

VOL_SEZNAM          NUMBER (5),

VYD_OBALKY           NUMBER (5),

ODEVZ_OBAL           NUMBER (5),

PL_HL_CELK             NUMBER (5),

 

Jméno souboru: pst4p.xml  

xsd: pst4p.xsd

 

Věta T4p (příloha č. 1 k tiskopisu T/4)

KRAJ              NUMBER (4),

OKRES           NUMBER (4),

OBEC             NUMBER (6),

OKRSEK        NUMBER (5),

KSTRANA      NUMBER (2),

POC_HLASU NUMBER (5),

HLASY_01      NUMBER (5),

HLASY_02      NUMBER (5),

HLASY_03      NUMBER (5),

HLASY_04      NUMBER (5),

HLASY_05      NUMBER (5),

HLASY_06      NUMBER (5),

HLASY_07      NUMBER (5),

HLASY_08      NUMBER (5),

HLASY_09      NUMBER (5),

HLASY_10      NUMBER (5),

HLASY_11      NUMBER (5),

HLASY_12      NUMBER (5),

HLASY_13      NUMBER (5),

HLASY_14      NUMBER (5),

HLASY_15      NUMBER (5),

HLASY_16      NUMBER (5),

HLASY_17      NUMBER (5),

HLASY_18      NUMBER (5),

HLASY_19      NUMBER (5),

HLASY_20      NUMBER (5),

HLASY_21      NUMBER (5),

HLASY_22      NUMBER (5),

HLASY_23      NUMBER (5),

HLASY_24      NUMBER (5),

HLASY_25      NUMBER (5),

HLASY_26      NUMBER (5),

HLASY_27      NUMBER (5),

HLASY_28      NUMBER (5),

HLASY_29      NUMBER (5),

HLASY_30      NUMBER (5),

HLASY_31      NUMBER (5),

HLASY_32      NUMBER (5),

HLASY_33      NUMBER (5),

HLASY_34      NUMBER (5),

HLASY_35      NUMBER (5),

HLASY_36      NUMBER (5)

 

Popis společné části struktury vět

 

KRAJ                  kód kraje podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OKRES               kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OBEC                  kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK            číslo volebního okrsku

 

Popis ke struktuře věty T4

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/4 zápisu komise

 

VOL_SEZNAM   počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem

 

VYD_OBALKY   počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL   počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK     počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

Popis ke struktuře věty T4p

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/4 ze zápisu komise

 

KSTRANA          číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

 

POC_HLASU     počet platných hlasů pro tuto stranu

 

HLASY_xx          (xx=01 .. 36, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku),

                            počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (KSTRANA)