Popis registrů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

stav k: 06.09.2017

 

Registr kandidátních listin (stran ve volbách)

Jméno souboru: psrkl.xml

xsd: psrkl.xsd

 

Jméno entity pro XML: PS_RKL

Jméno entity XML pro řádek: PS_RKL_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KSTRANA          Numeric       4          Vylosované číslo strany

2 VSTRANA          Numeric       4          Interní kód strany ČSÚ

3 NAZEVCELK      Character     120      Název strany 120 znaků

4 NAZEV_STRK    Character     50        Název strany 50 znaků

5 ZKRATKAK30    Character     30        Název strany 30 znaků

6 ZKRATKAK8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

7 POCSTRVKO     Numeric       2          Počet stran v koalici (1=samostatná strana)

8 SLOZENI           Character     60        Interní kódy stran, ze kterých se kandidátní listina skládá

9 STAVREG          Character     14        Stav registrace kandidátní listiny (strany) ve volebním kraji –

                                                           dle pozice v položce (číslo pozice v položce = kód VOLKRAJ)

                                                           (0=zaregistrovaná, 1=odmítnutá,

                                                            2=ve volebním kraji nekandiduje)

10 PLAT_STR       Character     1          Stav platnosti strany (samostatné nebo v koalici) A=platná (vč.

                                                           všech stran v koalici), N=strany s kódy uvedenými v položce

                                                           SLOZNEPLAT byly zrušeny nebo jejich činnost pozastavena

                                                           (původní položka PLATNOST)

11 SLOZNEPLAT Character     40        Interní kódy stran zrušených nebo s pozastavenou činností

                                                           (položka PLAT_STR=N)

12 POCMANDCR Numeric       3          Počet stranou získaných mandátů

 

Poznámky:

 


Registru kandidátů

 

Jméno souboru: psrk.xml

xsd: psrk.xsd

 

Jméno entity pro XML: PS_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: PS_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VOLKRAJ          Numeric       2          Číslo volebního kraje

2 KSTRANA          Numeric       4          Vylosované číslo strany

3 PORCISLO        Numeric       2          Pořadí na KL (hlasovacím lístku)

4 JMENO              Character     40        Jméno, příp. i další jména

5 PRIJMENI          Character     30        Příjmení

6 TITULPRED       Character     20        Tituly před jménem

7 TITULZA            Character     20        Tituly za příjmením

8 VEK                   Numeric       3          Věk

9 POVOLANI         Character     50        Povolání

10 BYDLISTEN      Character     40        Název obce-bydliště

11 BYDLISTEK      Numeric       6          Kód obce-bydliště

12 PSTRANA        Numeric       4          Kód politické příslušnosti

13 NSTRANA        Numeric       4          Kód navrhující strany

14 PLATNOST      Character     1          Platnost (A =platný, N =neplatný)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 POCHLASU      Numeric       7          Počet přednostních hlasů

16 POCPROC       Numeric       6.2       Procento přednostních hlasů, je-li větší nebo rovno 5

17 POCPROCVSE Numeric       6.2       Procento přednostních hlasů

18 MANDAT          Character     1          A =zvolen, N =nezvolen

19 PORADIMAND Numeric       2          Pořadí přidělení mandátu (1-36, 0=strana nezískala žádný

                                                           mandát)

20 PORADINAHR Numeric       2          Pořadí náhradníka (1-35, 0=strana nezískala žádný mandát)

 

Poznámky: