Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – data za okrsky

stav k: 12.08.2021

 

Jméno souboru: pst4.xml    

xsd: pst4.xsd

 

Věta T4 (tiskopis T/4)

TYP_FORM                NUMBER (1),

OPRAVA                    NUMBER (1),

CHYBA                       NUMBER (1),

OKRES                       NUMBER (4),

OBEC                         NUMBER (6),

OKRSEK                    NUMBER (5),

KC_1                           NUMBER (1),

VOL_SEZNAM          NUMBER (5),

VYD_OBALKY           NUMBER (5),

ODEVZ_OBAL           NUMBER (5),

PL_HL_CELK             NUMBER (5),

KC_2                           NUMBER (6),

ZAKRSTRANA           VARCHAR2 (60)

 

Jméno souboru: pst4p.xml  

xsd: pst4p.xsd

 

Věta T4p (příloha č. 1 k tiskopisu T/4)

TYP_FORM    NUMBER (1),

OPRAVA        NUMBER (1),

CHYBA           NUMBER (1),

OKRES           NUMBER (4),

OBEC             NUMBER (6),

OKRSEK        NUMBER (5),

KC_1               NUMBER (1),

KSTRANA      NUMBER (2),

POC_HLASU NUMBER (5),

KC_2               NUMBER (6),

HLASY_01      NUMBER (5),

HLASY_02      NUMBER (5),

HLASY_03      NUMBER (5),

HLASY_04      NUMBER (5),

HLASY_05      NUMBER (5),

HLASY_06      NUMBER (5),

HLASY_07      NUMBER (5),

HLASY_08      NUMBER (5),

HLASY_09      NUMBER (5),

HLASY_10      NUMBER (5),

HLASY_11      NUMBER (5),

HLASY_12      NUMBER (5),

HLASY_13      NUMBER (5),

HLASY_14      NUMBER (5),

HLASY_15      NUMBER (5),

HLASY_16      NUMBER (5),

HLASY_17      NUMBER (5),

HLASY_18      NUMBER (5),

HLASY_19      NUMBER (5),

HLASY_20      NUMBER (5),

HLASY_21      NUMBER (5),

HLASY_22      NUMBER (5),

HLASY_23      NUMBER (5),

HLASY_24      NUMBER (5),

HLASY_25      NUMBER (5),

HLASY_26      NUMBER (5),

HLASY_27      NUMBER (5),

HLASY_28      NUMBER (5),

HLASY_29      NUMBER (5),

HLASY_30      NUMBER (5),

HLASY_31      NUMBER (5),

HLASY_32      NUMBER (5),

HLASY_33      NUMBER (5),

HLASY_34      NUMBER (5),

HLASY_35      NUMBER (5),

HLASY_36      NUMBER (5),

KC_3               NUMBER (8),

KC_4               NUMBER (8),

POSL_KAND NUMBER (2),

KC_SUM        NUMBER (9)

 

 

Popis společné části struktury vět

TYP_FORM        udává obsah dat ve větě, nabývá následujících hodnot

                            1 - věta obsahuje data z tiskopisu T/4 (T4)

                            2 - věta obsahuje data z přílohy č. 1 k tiskopisu T4 (T4p)

 

OPRAVA            nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že zápis přinesený komisí nebyl dodatečně opravován. Hodnota 1 znamená, že v zápise komise byly zjištěny chyby a zápis byl dodatečně opraven na přebíracím místě. Tato položka je nastavována příkazem zpracovatele na pořizovacím PC (zaškrtnutí příslušného políčka) při pořízení nebo opravě dat za volební okrsek.

                            Pokud byl opravován tiskopis T/4 nastavuje se u věty T4. Byla-li opravována příloha č. 1 k tiskopisu T/4, nastavuje se pro příslušnou větu T4p.                 

 

CHYBA               nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená z pohledu kontrol bezchybnou větu. Hodnota 1 znamená větu obsahující některou z pustitelných chyb.

 

OKRES               kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

 

OBEC                  kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK            číslo volebního okrsku

 

KC_1                   kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 * OBEC)

 


 

Popis ke struktuře věty T4

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/4 zápisu komise

 

VOL_SEZNAM   počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem

 

VYD_OBALKY   počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL   počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK     počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

KC_2                   kontrolní číslo 2 = VOL_SEZNAM + VYD_OBALKY + ODEVZ_OBAL + PL_HL_CELK

 

ZAKRSTRANA jednotlivé znaky nabývají hodnot 0 nebo 1, 1 pro stranu zakroužkovanou na tiskopisu T/4 jako stranu, které byl odevzdán alespoň jeden platný hlas. Na i-té pozici je informace o straně s vylosovaným číslem i (i = 1 .. 60).

 

Popis ke struktuře věty T4p

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/4 ze zápisu komise

 

KSTRANA          číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

 

POC_HLASU     počet platných hlasů pro tuto stranu

 

KC_2                   kontrolní číslo 2 = KSTRANA + POC_HLASU

 

HLASY_xx          (xx=01 .. 36, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku),

                            počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (KSTRANA)

 

KC_3                   kontrolní číslo 3 = ∑ (xx=01..36) (xx * HLASY_xx)

 

KC_4                   kontrolní číslo 4 = KC_2 + KC_3

 

POSL_KAND     poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy

 

KC_SUM             kontrolní číslo = TYP_FORM + OPRAVA + CHYBA + OKRES + OBEC + OKRSEK + KC_1 + KC_2 + KC_3 + KC_4 + POSL_KAND