Volby do Senátu Parlamentu ČR – XML

30. 8. 2018 – verze 1.0

 

Základní informace

 

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 60 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

K XML souborům se lze dostat buď přes vyhrazený server pro hromadné sdělovací prostředky (omezení na zadané IP adresy) nebo přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data).

 

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR jsou k dispozici 3 typy XML souborů (průběžné i konečné výsledky):

  1. Výsledky za jednotlivé senátní obvody a ČR
  2. Aktuální platné složení Senátu
  3. Výsledky za volební okrsky (dávky dat) - bude tvořeno od voleb v říjnu 2018

 

Podrobnější údaje o kandidátech je možné získat z registru, který je zveřejňovaný jako XML soubor na www.volby.cz v sekci otevřená data.

 

XML za volby do Senátu Parlamentu ČR v jiných letech

Na serveru xml.datavolby.cz i www.volby.cz budou k dispozici stejné XML i pro libovolné volby konané v dřívějších letech (od roku 1996 do dneška). Rozlišení se provádí pomocí parametru datum_voleb.

 

Poznámka: Proti roku 2016 došlo ke změně v XML struktuře:

·      datum a čas generování XML je uveden jako typ dateTime - promítnuto i do všech dosud konaných voleb

·      jsou poskytovány i výsledky za volební okrsky - bude tvořeno od voleb v říjnu 2018

 

 

Technická poznámka: Server www.volby.cz i server pro media podporuje HTTP kompresi. Pro větší soubory dat doporučujeme kompresi využít – dojde k úspoře vytížení linky.

 

 

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz

 


 

1.     Výsledky za jednotlivé senátní obvody a ČR

XML soubor obsahuje informace za všechny senátní obvody: volební účast, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, postup do 2. kola, zvolení a nezvolení.

 

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb. Doba aktualizace je 60 sekund (doba držení obsahu ve webcache na straně server xml.datavolby.cz).

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: https://www.volby.cz/pls/senat/vysledky (aktuální volby)

          https:// www.volby.cz/pls/senat/vysledky?datum_voleb=RRRRMMDD

pro media:   http://xx.xx.xx.xx/pls/semedia/vysledky (aktuální volby)

           http://xx.xx.xx.xx/pls/semedia/vysledky?datum_voleb=RRRRMMDD

 (RRRRMMDD = datum prvního dne voleb – výsledky za předešlé volby)

xsd: se_vysledky.xsd

 

Komentář k plnění položek v XML:

 


2.     Aktuální platné složení Senátu

XML soubor obsahuje aktuální platné složení Senátu Parlamentu ČR. Do seznamu jsou promítány změny při zvolení nového senátora nebo při zániku mandátu senátora.

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: https://www.volby.cz/pls/senat/vysledky_celk

pro media:   http://xx.xx.xx.xx/pls/semedia/vysledky_celk

xsd: se_vysledky_celk.xsd

 


3.     Výsledky za volební okrsky (od voleb říjen 2018)

XML soubor obsahuje informaci o počtu voličů, hlasů celkem a hlasů pro jednotlivé kandidáty za jednotlivé volební okrsky. Na rozdíl od ostatních XML dat, se nejedná o stavový soubor, který by vracel vždy kompletní údaje za všechny dosud zpracované okrsky. Ke stažení budou k dispozici přírůstková data za nově zpracované okrsky od poslední dávky – předpokládaný interval vytváření dávek je 5 minut. Informace je předávána za zadané kolo volby (parametr volání – součást url).

 

Celkovou velikost přenášených XML dat (za všechny dávky) odhadujeme na cca 10 MB.

 

Doba aktualizace: 5 minut

opendata:

https://www.volby.cz/pls/senat/vysledky_okrsky?datum_voleb=RRRRMMDD&kolo=N&davka=číslo

pro media: 

http://xx.xx.xx.xx/pls/semedia/vysledky_okrsky?datum_voleb=RRRRMMDD&kolo=N&davka=číslo

 

Poznámky:

·        identifikace okrsku: CIS_OBEC, CIS_OKRSEK

·        pokud není parametr datum_voleb zadán, vrátí se data z posledních zpracovávaných voleb

·        pokud není parametr davka zadán, vrátí se poslední dávka, která je k dispozici

·        pokud není parametr kolo zadán, vrátí se informace z aktuálního kola

·        pro každé kolo se dávky číslují od 1

·        starší dávky s okrsky lze stahovat po celou dobu zpracování (a to z případného předchozího kola)

·        pokud nebude v daném pětiminutovém intervalu zpracován žádný okrsek, nebude se dávka vytvářet

·        je potřeba počítat s tím, že data za okrsek mohou být zaslána opakovaně a mohou tak být odlišná od předchozí verze (lze rozlišit přes vyšší číslo PORADI_ZPRAC)

o   dávky je tak potřeba zpracovávat v pořadí, ve kterém vznikly, resp. do zpracování zahrnout okrsek pouze jednou, právě ten s nejvyšším číslem PORADI_ZPRAC

·        v době špičky zpracování může být zpracováno 800 až 1500 okrsků za 5 minut

·        na začátku a konci zpracování může dávka obsahovat jen jednotky okrsků

 

Kódy chyb:

10:       číslo dávky neexistuje – není ještě vytvořena

20:       chybné datum voleb – zpracování pro dané datum ještě není aktivováno

30:       chybné číslo kola – zpracování pro zadané kolo ještě není aktivováno

40:       pro zadané kolo ještě neexistuje žádná dávka

9999:   jiná chyba

 

xsd: se_vysledky_okrsky.xsd