Volby do Senátu Parlamentu ČR - data za okrsky

stav k: 05.09.2018

 

Jméno souboru: set5.xml     

xsd: set5.xsd

 

Věta T5 (tiskopis T/5)

TYP_FORM               NUMBER (1),

OPRAVA                    NUMBER (1),

CHYBA                       NUMBER (1),

OBEC                         NUMBER (6),

OKRSEK                    NUMBER (5),

KC_1                          NUMBER (1),

OBVOD                      NUMBER (2),

KOLO                         NUMBER (1),

VOL_SEZNAM           NUMBER (5),

VYD_OBALKY           NUMBER (4),

ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

PL_HL_CELK             NUMBER (4),

KC_2                          NUMBER (5),

HLASY_01                 NUMBER (4),

HLASY_02                 NUMBER (4),

HLASY_03                 NUMBER (4),

HLASY_04                 NUMBER (4),

HLASY_05                 NUMBER (4),

HLASY_06                 NUMBER (4),

HLASY_07                 NUMBER (4),

HLASY_08                 NUMBER (4),

HLASY_09                 NUMBER (4),

HLASY_10                 NUMBER (4),

HLASY_11                 NUMBER (4),

HLASY_12                 NUMBER (4),

HLASY_13                 NUMBER (4),

HLASY_14                 NUMBER (4),

HLASY_15                 NUMBER (4),

HLASY_16                 NUMBER (4),

HLASY_17                 NUMBER (4),

HLASY_18                 NUMBER (4),

HLASY_19                 NUMBER (4),

HLASY_20                 NUMBER (4),

HLASY_21                 NUMBER (4),

HLASY_22                 NUMBER (4),

KC_3                          NUMBER (8),

KC_4                          NUMBER (8),

POSL_KAND             NUMBER (2),

KC_SUM                    NUMBER (9),

CHYBY                       VARCHAR2 (50),

OKR_DATE                VARCHAR2 (8),

OKR_TIME                 VARCHAR2 (6),

OKR_LIC                    NUMBER (10),

PORIZ_OKR              NUMBER (1),

PORIZ_WIN               NUMBER (2),

PORIZ_TN                 VARCHAR2 (1),

PORIZ_PC                 NUMBER (2),

PORIZ_UZID              VARCHAR2 (15),

PORIZ_DATE            VARCHAR2 (8),

PORIZ_TIME             VARCHAR2 (6),

PORIZ_LIC                 NUMBER (10),

ZPRAC_PC                NUMBER (2),

ZPRAC_UZID            VARCHAR2 (15),

ZPRAC_DATE           VARCHAR2 (8),

ZPRAC_TIME            VARCHAR2 (6),

ZPRAC_LIC               NUMBER (10),

CISLO_OKR             NUMBER (6),

CISLO_PORIZ           NUMBER (6),

CISLO_ZPRAC          NUMBER (6),

SKC_OKR                  NUMBER (11),

SKC_PORIZ               NUMBER (11),

SKC_ZPRAC             NUMBER (11)

 

Popis společné části struktury vět

Věta T5 obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/5 ze zápisu komise

 

TYP_FORM               udává obsah dat ve větě, nabývá následující hodnoty

1 - věta obsahuje data z tiskopisu T/5

OPRAVA                    nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že zápis přinesený komisí nebyl dodatečně opravován. Hodnota 1 znamená, že v zápise komise byly zjištěny chyby a zápis byl dodatečně opraven na přebíracím místě. Tato položka je nastavována příkazem zpracovatele na pořizovacím PC (zaškrtnutí příslušného políčka) při pořizování nebo opravě dat za volební okrsek.

Z okrskového programu OPRAVA=0.

 

CHYBA                      nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená z pohledu kontrol bezchybnou větu. Hodnota 1 znamená větu obsahující některou z chyb uvedených v kap. 7.4.

Z okrskového programu CHYBA=0.

 

OBEC                         kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK                    číslo volebního okrsku

 

KC_1                          kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 * OBEC)

 

OBVOD                      číslo volebního obvodu

 

KOLO                         číslo kola voleb

nabývá hodnot 1 a 2

 

VOL_SEZNAM          počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem

 

VYD_OBALKY          počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL          počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK            počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

KC_2                          kontrolní číslo 2 = OBVOD + KOLO + VOL_SEZNAM + VYD_OBALKY + ODEVZ_OBAL + PL_HL_CELK

 

HLASY_xx                 počet hlasů pro kandidáta

(xx=01 .. 22, xx je pořadové číslo kandidáta)

 

KC_3                          kontrolní číslo 3 = ∑ (xx=01..22) (xx * HLASY_xx)

 

KC_4                          kontrolní číslo 4 = KC_2 + KC_3

 

POSL_KAND             poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy

 

KC_SUM                    kontrolní číslo = TYP_FORM + OPRAVA + CHYBA + OBEC + OKRSEK + KC_1 + KC_2 + KC_3 + KC_4 + POSL_KAND