Popis registru pro volby do Senátu Parlamentu ČR

stav k: 22.08.2018

 

Registru kandidátů

 

Jméno souboru: serk.xml

xsd: serk.xsd

 

Jméno entity pro XML: SE_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: SE_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 OBVOD                     Numeric           2          Kód volebního obvodu

2 CKAND                     Numeric           2          Vylosované číslo kandidáta v rámci obvodu

3 VSTRANA                 Numeric           4          Interní kód strany ČSÚ

4 JMENO                     Character         40        Jméno

5 PRIJMENI                 Character         30        Příjmení

6 TITULPRED              Character         20        Tituly před jménem

7 TITULZA                   Character         20        Tituly za příjmením

8 VEK                          Numeric           3          Věk

9 POVOLANI                Character         50        Povolání

10 BYDLISTEN             Character         40        Název obce-bydliště

11 BYDLISTEK             Numeric           6          Kód obce-bydliště

12 PSTRANA               Numeric           4          Kód politické příslušnosti

13 NSTRANA               Numeric           4          Kód navrhující strany

14 PLATNOST             Character          1          Platnost: A (původně 0) = registrovaný platný,

N (původně 1) = registrovaný odvolaný,

E (původně 2) = nezaregistrovaný

15 HLASY_K1              Numeric           7          Počet hlasů v 1. kole

16 PROC_K1                Numeric           6,2        Procento hlasů uříznuté na 2 desetinná místa

17 URIZ_PR_K1            Numeric           18,14    Procento hlasů nezaokrouhlené

18 ZVOLEN_K1            Numeric           1          Stav po prvním kole: 0 = nezvolen, 1 = zvolen, 2 =

                                                                       kandidát 2.kola

19 LOS_K1                  Numeric           10        Výsledek losování pořadí v 1. kole

20 HLASY_K2              Numeric           7          Počet hlasů ve 2.kole

21 PROC_K2                Numeric           6,2        Procento hlasů uříznuté na 2 desetinná místa

22 URIZ_PR_K2           Numeric           18,14    Procento hlasů nezaokrouhlené

23 ZVOLEN_K2            Numeric           1          Stav po druhém kole: 0 = nezvolen

1 = zvolen

24 LOS_K2                  Numeric           10        Výsledek losování pořadí v 2. kole

25 NAZEV_VS              Character         50        Název volební strany