Volby do Senátu Parlamentu ČR - data za okrsky

stav k: 15.02.2023

 

Jméno souboru: set5.xml     

xsd: set5.xsd

 

Věta T5 (tiskopis T/5)

DATUMVOLEB          NUMBER (8),

OBEC                         NUMBER (6),

OKRSEK                    NUMBER (5),

OBVOD                      NUMBER (2),

KOLO                         NUMBER (1),

VOL_SEZNAM           NUMBER (5),

VYD_OBALKY           NUMBER (4),

ODEVZ_OBAL           NUMBER (4),

PL_HL_CELK             NUMBER (4),

HLASY_01                 NUMBER (4),

HLASY_02                 NUMBER (4),

HLASY_03                 NUMBER (4),

HLASY_04                 NUMBER (4),

HLASY_05                 NUMBER (4),

HLASY_06                 NUMBER (4),

HLASY_07                 NUMBER (4),

HLASY_08                 NUMBER (4),

HLASY_09                 NUMBER (4),

HLASY_10                 NUMBER (4),

HLASY_11                 NUMBER (4),

HLASY_12                 NUMBER (4),

HLASY_13                 NUMBER (4),

HLASY_14                 NUMBER (4),

HLASY_15                 NUMBER (4),

HLASY_16                 NUMBER (4),

HLASY_17                 NUMBER (4),

HLASY_18                 NUMBER (4),

HLASY_19                 NUMBER (4),

HLASY_20                 NUMBER (4),

HLASY_21                 NUMBER (4),

HLASY_22                 NUMBER (4),

 


 

Popis společné části struktury vět

Věta T5 obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/5 ze zápisu komise

 

DATUMVOLEB         datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

 

OBEC                         kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

 

OKRSEK                    číslo volebního okrsku

 

OBVOD                      číslo volebního obvodu

 

KOLO                         číslo kola voleb

nabývá hodnot 1 a 2

 

VOL_SEZNAM          počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem

 

VYD_OBALKY          počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

 

ODEVZ_OBAL          počet odevzdaných úředních obálek

 

PL_HL_CELK            počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

 

HLASY_xx                 počet hlasů pro kandidáta

(xx=01 .. 22, xx je pořadové číslo kandidáta)