Popisy číselníků pro Senátu Parlamentu ČR

stav k: 15.03.2023

Číselník okresů, krajů a regionů

Platný stav číselníku pro každé datum konaných voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

Jméno souboru: cnumnuts.xml

xsd: cnumnuts.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNUMNUTS

Jméno entity XML pro řádek: CNUMNUTS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB   Numeric       8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den

voleb

2 NUMNUTS         Character     4          Numerický kód oblasti

3 NUTS                 Character     6          Kód oblast

4 NAZEVNUTS      Character     20        Název oblasti

5 KODCIS             Numeric       5          Kód číselníku v KLASU pro vazbu (97 – 101)

6 CHODNOTA       Character     15        Odpovídající položka z číselníku 97-101

 

 

Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty

Jméno souboru: cns.xml

xsd: cns.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNS

Jméno entity XML pro řádek: CNS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NSTRANA          Numeric       4          Kód navrhující strany

2 NAZEV_STRN    Character     50        Název strany 50 znaků

3 ZKRATKAN30    Character     30        Název strany 30 znaků

4 ZKRATKAN8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 

Číselník politické příslušnosti kandidátů

Jméno souboru: cpp.xml

xsd: cpp.xsd

 

Jméno entity pro XML: CPP

Jméno entity XML pro řádek: CPP_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PSTRANA          Numeric       4          Kód politické příslušnosti

2 NAZEV_STRP    Character     50        Název politické příslušnosti 50 znaků

3 ZKRATKAP30    Character     30        Název politické příslušnosti 30 znaků

4 ZKRATKAP8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 


Číselník volebních stran

Jméno souboru: cvs.xml

xsd: cvs.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS

Jméno entity XML pro řádek: CVS_ROW

 

Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí, jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty), které se vyskytly ve všech volbách od roku 1998. Umožňuje tak časové srovnání mezi různými typy voleb konanými v různých letech.

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany

2 NAZEVCELK             Character         120      Název strany 120 znaků

3 NAZEV_STRV           Character         50        Název volební strany 50 znaků

4 ZKRATKAV30            Character         30        Zkrácený název 30 znaků

5 ZKRATKAV8              Character         15        Zkratka názvu 15 znaků

6 POCSTR_SLO           Numeric           2          Počet polit. subjektů ve složení volební strany

7 SLOZENI                   Character         60        Složení volební strany (kódy VSTRANA pro

                                                                       TYPVS=S)

8 ZKRATKA_OF           Character         50        Oficiální zkratka názvu volební strany

9 TYPVS                      Character          1          Typ volební strany (S=politická strana, hnutí,

K=koalice, N= samostatný nezávislý kandidáti,

M=sdružení nezávislých kandidátů, D=sdružení

nezávislých kandidátů a politických stran, hnutí)

10 PLNYNAZEV           Character          2000     Plný název strany

 

Normalizovaný tvar položky SLOZENI – vazba na číselník CNS

Jméno souboru: cvs_slozeni.xml

xsd: cvs_slozeni.xsd

Jméno entity pro XML: CVS_SLOZENI

Jméno entity XML pro řádek: CVS_SLOZENI_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name       Type                 Width   Popis položky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA     Numeric            4          Vylosované číslo strany

2 NSTRANA     Numeric            4          Interní kódy stran (NSTRANA), ze kterých se strana skládá

 

Číselník volebních obvodů

Jméno souboru: secobv.xml

xsd: secobv.xsd

 

Jméno entity pro XML: SE_COBV

Jméno entity XML pro řádek: SE_COBV_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name       Type                 Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 OBVOD         Numeric            2          Kód senátního volebního obvodu

2 NAZEV_OBV Character         20        Název obvodu

3 OKRES         Numeric            4          Kód okresu dle CNUMNUTS, kam patří obec sídla senátního

                                                           obvodu

4 PRVNI_VO    Numeric            1          Délka prvního volebního období senátora

5 PLATNOST   Character         1          Platnost mandátu senátora

A = obvod má senátora

N = obvod nemá senátora


Číselník obcí, městských částí, městských obvodů, katastrů a volebních okrsků

Platný stav číselníku pro každé datum konaných voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

Jméno souboru: secoco.xml

xsd: secoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: SE_COCO

Jméno entity XML pro řádek: SE_COCO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric            8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den

voleb

2 KRAJ                        Numeric           4          Kód okresu dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

3 OKRES                     Numeric           4          Kód okresu dle CNUMNUTS, kam OBEC patří

4 CPOU                       Numeric           3          Kód přebíracího místa dle CISPM, kam OBEC patří

5 ORP                          Numeric            4          Kód obce s rozšířenou působností, kam OBEC

                                                                       patří

6 OBEC                       Numeric           6          Kód obce, MČ, MO, kde se volí

7 NAZEVOBCE            Character         40        Název obce, MČ, MO

8 OBVOD                     Numeric           2          Kód senátního volebního obvodu

9 MINOKRSEK1           Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 1.řada čísel v rám.OBEC

10 MAXOKRSEK1        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 1.řada čísel v rám.OBEC

11 MINOKRSEK2         Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 2.řada čísel v rám.OBEC

12 MAXOKRSEK2        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 2.řada čísel v rám.OBEC

13 MINOKRSEK3         Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 3.řada čísel v rám.OBEC

14 MAXOKRSEK3        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 3.řada čísel v rám.OBEC

15 MINOKRSEK4         Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 4.řada čísel v rám.OBEC

16 MAXOKRSEK4        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 4.řada čísel v rám.OBEC

17 MINOKRSEK5         Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 5.řada čísel v rám.OBEC

18 MAXOKRSEK5        Numeric            5          Nejvyšší číslo okrsku - 5.řada čísel v rám.OBEC

19 MINOKRSEK6         Numeric            5          Nejnižší číslo okrsku - 6.řada čísel v rám.OBEC

20 MAXOKRSEK6        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 6.řada čísel v rám.OBEC

21 MINOKRSEK7         Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 7.řada čísel v rám.OBEC

22 MAXOKRSEK7        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 7.řada čísel v rám.OBEC

23 MINOKRSEK8         Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 8.řada čísel v rám.OBEC

24 MAXOKRSEK8        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 8.řada čísel v rám.OBEC

25 MINOKRSEK9         Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku - 9.řada čísel v rám.OBEC

26 MAXOKRSEK9        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku - 9.řada čísel v rám.OBEC

27 MINOKRSE10          Numeric           5          Nejnižší číslo okrsku -10.řada čísel v rám.OBEC

28 MAXOKRSE10        Numeric           5          Nejvyšší číslo okrsku -10.řada čísel v rám.OBEC

29 OBEC_PREZ           Numeric           6          Kód obce, MČ, MO – pro prezentaci (MČ/MO jen

pro Prahu, Plzeň, Brno, Ostravu, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice a Opavu)

 

            Více řad čísel volebních okrsků (rozpětí MINOKRSEK - MAXOKRSEK) se vyskytují pouze v některých volebních obvodech v hl. m. Praze a jsou důsledkem zákonem stanoveného vyčlenění určitého katastrálního území z městské části (a tím i příslušného počtu volebních okrsků) a jeho přiřazení pod jiný senátní volební obvod, než pod který spadá zbytek původní (mateřské) městské části.

 

Upozornění: Volební okrsky jsou shodné pro souběžně konané volby, ale nemusí být stejné pro volby konané v jiných termínech.

 


 

Číselník typů důvodů konání voleb

Jméno souboru:                       CTYPDUVV.xml

Jméno entity pro XML:              CTYPDUVV

Jméno entity XML pro řádek:     CTYPDUVV_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 TYPDUVODU            Numeric           1          Kód typu důvodů konání voleb

0=řádné volby

1=nové volby

2=dodatečné volby

3=opakované volby

4=doplňovací volby

5=dodatečné hlasování

6=opakované hlasování

2 VYZNAMTYPU          Character         40        Popis typu důvodu konání voleb

2 VYZNTYP_EN           Character         40        Popis typu důvodu konání voleb v anglickém jazyce

Číselník konaných voleb

Jméno souboru: kvdatumvoleb.xml

xsd: kvdatumvoleb.xsd

 

Jméno entity pro XML: SE_DATUMVOLEB

Jméno entity XML pro řádek: SE_DATUMVOLEB_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric            8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

2 TEXT_CZ                   Character          25        Textový zápis termínu voleb

3 TEXT_EN                   Character          25        Textový zápis termínu voleb v angličtině

4 TYPVOLEB                Numeric            1          Typ voleb dle číselník typu důvodů CTYPDUVV

5 POPIS_CZ                 Character          4000     Popis volební události v češtině

6 POPIS_CZ                 Character          4000     Popis volební události v angličtině