Popis registru pro volby do Senátu Parlamentu ČR

stav k: 15.02.2023

 

Registru kandidátů

 

Jméno souboru: serk.xml

xsd: serk.xsd

 

Jméno entity pro XML: SE_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: SE_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric            8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den

voleb

2 OBVOD                     Numeric           2          Kód volebního obvodu

3 CKAND                     Numeric           2          Vylosované číslo kandidáta v rámci obvodu

4 VSTRANA                 Numeric           4          Interní kód strany ČSÚ

5 JMENO                     Character         40        Jméno

6 PRIJMENI                 Character         40        Příjmení

7 TITULPRED              Character         25        Tituly před jménem

8 TITULZA                   Character         25        Tituly za příjmením

9 VEK                          Numeric           3          Věk

10 POVOLANI              Character         200       Povolání

11 BYDLISTEN             Character         40        Název obce-bydliště

12 BYDLISTEK             Numeric           6          Kód obce-bydliště

13 PSTRANA               Numeric           4          Kód politické příslušnosti

14 NSTRANA               Numeric           4          Kód navrhující strany

15 PLATNOST             Character          1          Platnost: A (původně 0) = registrovaný platný,

N (původně 1) = registrovaný odvolaný,

E (původně 2) = nezaregistrovaný

16 HLASY_K1              Numeric           7          Počet hlasů v 1. kole

17 PROC_K1                Numeric           6,2        Procento hlasů uříznuté na 2 desetinná místa

18 URIZ_PR_K1            Numeric           18,14    Procento hlasů nezaokrouhlené

19 ZVOLEN_K1            Numeric           1          Stav po prvním kole: 0 = nezvolen, 1 = zvolen, 2 =

                                                                       kandidát 2.kola

20 LOS_K1                  Numeric           10        Výsledek losování pořadí v 1. kole

21 HLASY_K2              Numeric           7          Počet hlasů ve 2.kole

22 PROC_K2                Numeric           6,2        Procento hlasů uříznuté na 2 desetinná místa

23 URIZ_PR_K2           Numeric           18,14    Procento hlasů nezaokrouhlené

24 ZVOLEN_K2            Numeric           1          Stav po druhém kole: 0 = nezvolen

1 = zvolen

25 LOS_K2                  Numeric           10        Výsledek losování pořadí v 2. kole

26 NAZEV_VS              Character         200       Název volební strany