Informace o působnosti ČSÚ ve volbách naleznete na adrese www.czso.cz, informace pro voliče na stránkách Ministerstva vnitra.

Výsledky voleb a referend

Prezident republiky 2013   2018   2023
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 1996   1998   2002   2006   2010   2013   2017   2021
Senát Parlamentu ČR 1996   1998   1999   2000   2002   2003   2004   2006   2007   2008   2010   2011   2012   2014   2016   2017   2018   2019   2020   2022   Aktuální složení
Zastupitelstva krajů 2000   2004   2008   2012   2016   2020
Zastupitelstva obcí 1990   1994   1998   2002   2006   2010   2014   2018   2022
Evropský parlament 2004   2009   2014   2019   2024
Česká národní rada 1990   1992
Sněmovna lidu Federálního shromáždění 1990   1992
Sněmovna národů Federálního shromáždění 1990   1992
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii 2003