Úvod > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti


Český statistický úřad prohlašuje, že při tvorbě své webové prezentace Volby.cz věnuje maximální pozornost funkčnosti i přístupnosti obsahu, a to podle vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

V roce 2008 byla internetová prezentace Volby.cz podrobena heuristickému testování, které prováděla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Výsledek testování přisoudil webové prezentaci Volby.cz přístupnost střední úrovně, což podle mezinárodní metodiky WCAG 2.0 odpovídá stupni AA.

Přístupnost splňují následující aplikace:

 • Volby.cz - Senát Parlamentu ČR
 • Volby.cz - Zastupitelstva krajů 2008
 • Volby.cz - Zastupitelstva krajů 2012
 • Volby.cz - Zastupitelstva krajů 2016
 • Volby.cz - Zastupitelstva krajů 2020
 • Volby.cz - Evropský parlament 2009
 • Volby.cz - Evropský parlament 2014
 • Volby.cz - Evropský parlament 2019
 • Volby.cz - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2010
 • Volby.cz - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2013
 • Volby.cz - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2017
 • Volby.cz - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021
 • Volby.cz - Zastupitelstva obcí 2006
 • Volby.cz - Zastupitelstva obcí 2010
 • Volby.cz - Zastupitelstva obcí 2014
 • Volby.cz - Zastupitelstva obcí 2018
 • Volby.cz - Prezident republiky 2013
 • Volby.cz - Prezident republiky 2018

Seznam nejdůležitějších změn:

 • Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu.
 • Změna obsahu stránky je způsobena pouze aktivací nějakého prvku.
 • Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.
 • Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox).
 • Barvy písma a podkladu jsou dostatečně kontrastní.
 • Stránky jsou přístupné i při ignorování barev na stránce, stylů a velikosti písma a při nastavení různých barevných schémat operačního systému.
 • U formulářů jsou odpovídajícím způsobem svázány jednotlivé formulářové prvky se svými popisky.
 • Webová prezentace respektuje standardy konsorcia W3C, zdrojový kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 4.01. Vizuální prezentace je vytvořena z části pomocí kaskádových stylů (CSS) tak, že stránky ČSÚ jsou přístupné i po vypnutí CSS stylů bez ztráty obsahové informace.
 • Ke strukturování obsahu webových stránek jsou použity značky pro nadpisy a seznamy v souladu se specifikací.
Uvedené informace platí k datu 15. 9. 2021


Webové prezentace ČSÚ nemusí vždy vyhovovat v níže vypsaných bodech vyhlášky č. 64/2008 Sb.:

bod 15 - Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou

Zdůvodnění: charakter internetové prezentace ČSÚ neumožňuje „zjednodušit“ formu odborného textu, aniž by nemuselo dojít k nesprávnému a tedy nepřesnému výkladu. Proto odborná terminologie na internetových stránkách ČSÚ má své opodstatnění.


Odkaz na toto prohlášení najdete na stránkách, které alespoň částečně vyhovují vyhlášce č. 64/2008 Sb.

Zpět: Úvod