Úvod > Otevřená data pro volby > Otevřená data pro volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022 > Seznam

Otevřená data pro volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022

Jednotlivé soubory registrů, číselníků a okrskových dat ke staženíČeský statistický úřad na základě usnesení vlády ze dne 4. dubna 2012 č. 243, kterým vláda schválila Akční plán České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", zveřejňuje dostupná data z výsledků hlasování pro volby do zastupitelstev obcí v otevřených formátech zároveň s textovým popisem obsahu zveřejněných dat.

Registry (stav k 23.06.2024 - výsledky řádných i navazujících voleb)
  • Popis registrů: PDF / HTML (aktualizace k 23.06.2024)
Název datové sady XML - popis XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) Popis CSVW (json)
Registr volených zastupitelstev (RZCOCO) XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Registr volebních stran (ROS) XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Registr kandidátů zip (XML) / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselníky (stav k 23.06.2024)
  • Popis použitých číselníků: PDF / HTML (aktualizace k 23.06.2024)
Název datové sady XML - popis XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) Popis CSVW (json)
Číselník okresů, krajů a regionů XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselník navrhujících stran (CNS) XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselník politické příslušnosti kandidátů (CPP) XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselník volebních stran (CVS) XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
CVS - normalizovaný tvar položky SLOZENI XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselník druhu zastupitelstva obce XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselník typu zastupitelstva obce XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselník typů důvodů konání voleb XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Číselník konaných voleb XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Odvozený číselník volených zastupitelstev, obcí, městských částí, městských obvodů a volebních obvodů XML / XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) CSVW popis
Okrsková data (stav k 23.06.2024 - výsledky řádných i navazujících voleb)
  • Popis okrskových dat: PDF / HTML (aktualizace k 23.06.2024)
Název datové sady XML - popis XSD Excel CSV (MS) CSV (OD) Popis CSVW (json)
Tiskopis T/3 (okrsky) zip / XSD Excel zip zip CSVW popis
Příloha k tiskopisu T/3 (hlasovací lístek) zip / XSD Excel zip zip CSVW popis
Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ

Zpět: Otevřená data pro volby